Blog

Foto

Det forspildte forår

Er dette det forspildte forår? Er det en tendens eller er det pga. de ændringer, der er foretaget grundet Covid-19, der igen i år præger Folkeskolens prøver? Flere elever har i hvert fald ikke kunnet finde motivationen eller fastholde engagementet frem mod sommerferien. Det har store konsekvenser for læringsudbyttet og læringsmiljøet.

Publiceret Senest opdateret

Eleverne har afleveret deres outlines, der sammen med lister og tekstopgivelser er sendt til de to censorer, jeg skal møde i år. Jeg er så heldig, at jeg både skal have elever op i dansk og engelsk, så jeg skal huske at bemærke forårets kommen med rapsmarker i blomst og skovens grønne blade. Jeg er glad for, at der fortsat er undervisningsdage, før vi går i gang med prøverne, men det er tror jeg ikke alle er.

Den ”sidste skoledag”

Vi er forpligtet på at undervise eleverne frem til den 21. juni. Der er ikke længere noget, der hedder læseferie, så eleverne har skema - også efter deres ”Sidste skoledag” i morgen. Anførselstegnene er nødvendige her, for der er ikke rigtig tale om deres sidste skoledag. For de skal møde ind igen på mandag.

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Karin Keller Albrechtsen er Folkeskolens engelskrådgiver, mens Maria Roneklindt er på barsel. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: karinkelleralbrechtsen@gmail.com

Ansvaret for at få læst op til prøverne, havde eleverne tidligere, da der var tale om en reel sidste skoledag. Det ansvar er nu flyttet til skolen, hvor mine kollegaer og jeg fortsat skal skabe læringsmuligheder – jeg er bekymret for, om det lader sig gøre.

At eleverne fortsat er på skolen, giver dog mig mulighed for at repetere i engelsk. At engelsk er et prøvefag, motiverer eleverne eller fastholder dem i hvert fald i at deltage i undervisningen. Går man på gangene, hvor eleverne arbejder i grupper eller selvstændigt, har jeg dog allerede de seneste uger bemærket, at flere elever begyndte at lukke ned for input af læringsmæssig karakter.

Ingen prøver - intet engagement

Eleverne har selvfølgelig haft fuldt skema også her i foråret, men de skal ikke til prøve i andre mundtlige fag end engelsk og dansk. Det påvirker i høj grad deres læringsudbytte og det læringsmiljø, vi i fællesskab skaber på skolen. Er det virkelig sådan med læring i skolen i dag, at hvis ikke der er test og prøver, så er det for nogle elever ikke vigtigt nok for at deltage? Er incitamentet for at lære kun en karakter?

Har man læst Hans Scherfigs ”Det forsømte forår” eller set filmatiseringen fra 1992, forstår man, at der heldigvis er et andet læringssyn i dag, at forholdet og relationen mellem elev og lærer er forandret. Man forstår også, at samfundet har forandret sig. Den viden, der i dag efterspørges, tager fortsat sit afsæt i viden, men eleven forventes kritisk at kunne forholde sig til den viden, for at kunne se større sammenhænge og endda nye sammenhænge.

Lærere er i dag også facilitatorer, der sammen med eleverne skaber læringsrummet og den viden, der skal begribes. Vi kan derfor ikke, som lektor Blomme, hamre pensum ind i hjernerne på vores elever, hverken fysisk eller psykisk, men i læringsfællesskabet begribe og forstå.

Læring forudsætter dog engagement. Eller en test? Er elevengagementet der ikke, står vi tilbage som lærere med en årsplan, som vi trods alt heldigvis selv har skabt.

Så nok er foråret ikke længere forsømt, men desværre for nogle - nærmere forspildt.