Blog

Foto:

Frihed til at være unik og professionel

Engelsklærere har hele verden som referenceramme, når fagets målsætninger skal opfyldes – men friheden til at læreren selv skaber rutevejledningen over, hvilke veje, der skal føre til opfyldelse af fagets mål, er under pres.

Publiceret Senest opdateret

Ledelsen på min skole har være på ”inspirationstur”. De har været i England, hvor de besøgte forskellige skoler. I dag blev det til en kort snak over frokosten med den hjemvendte skoleleder. En snak om forskellene mellem det danske og det engelske skolesystem.

Fast curriculum – én vej til læring

Jeg har tidligere haft mulighed for at opleve det britiske skolesystem, og også dengang vendte jeg hjem med tanken om, at vi har meget frihed at miste, hvis inspirationen skal findes i netop det britiske skolesystem. Her var national curriculum en dræber for personlig involvering i veje til læring. Samme fjernstyrede indholdsliste over pensum oplevede jeg, da jeg besøgte skoler i Kina, i forbindelse med et samarbejde med Confucius Institute, hvor lærerne via links førte eleverne i mål.

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Karin Keller Albrechtsen er Folkeskolens engelskrådgiver, mens Maria Roneklindt er på barsel. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: karinkelleralbrechtsen@gmail.com

Dansk dannelseskultur

Det er afgørende for den danske dannelseskultur, at vi fastholder troen på lærerens unikke fagpersonlighed, med vægt på både unikke og personlighed. Mine elever ved, at jeg brænder for mit fag, at jeg forsøger at engagere eleverne via mit eget engagement i det, der er undervisningens fokus – uanset om det er Verdensmålenes sammenhæng med menneskerettigheder, begrebet systemisk racisme eller mediernes magt i det moderne samfund. Det er i det unikke og det personlige, at engagementet vokser, både hos elever og lærere.

Engagement i verden – som den former sig

Ved en fast pensumliste, er jeg bange for, at engelskfaget mister muligheden for at engagere eleverne i den verden, der konstant forandrer sig. Det er indlysende, at udgangspunktet for at forstå verdensforandringer findes i historien og derfor er afsættet til et emne kritisk stillingtagen til fx amerikansk historie. Det er derfor skræmmende læsning, at Dansk Folkeparti foreslår, at pensumlister skal indføres, og at disse skal udgøre 75 procent at indholdet i nøglefag, som engelsk.

Øje for det, der virker

Ved frokosten forklarede skolelederen, at de britiske lærere til stor begejstring, havde fået mulighed for at ændre i pensum, én novelle skulle byttes ud med noget andet. Jeg er taknemmelig for, at jeg kan lade verden komme til min undervisning og at jeg er et middel, en facilitator, der skal hjælpe eleverne med at begribe sammenhænge i den verden, de er en del af – ja selvfølgelig på engelsk og selvfølgelig inden for rammen af fælles mål. Må inspirationsture også være til for at få øje på det, vi gør så rigtigt i Danmark.