Blog

Der er mange perspektiver, valg og fravalg, når man planlægger et forløb om Terrorism.

Når eleverne vælger emnet Terrorism - valg og fravalg

Før jul valgte mine eleverne deres sidste to emner til eksamen, og valget faldt bl.a. på Terrorism. Det er nogle år siden, jeg sidst underviste i emnet, så det krævede en opdatering og dermed også nogle valg og fravalg. I introduktionen til temaet, spurgte eleverne til mit fravalg af at vise Muhammed-tegningerne, skriver Folkeskolens engelskrådgiver.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Karin Keller Albrechtsen er Folkeskolens engelskrådgiver, mens Maria Roneklindt er på barsel. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: karinkelleralbrechtsen@gmail.com

Flere politiske partier, har haft holdninger til, hvordan vi som lærere skal undervise i temaer, som relaterer sig til Muhammed-krisen. Politikere har ment, at tegningerne skulle indgå i undervisningsmaterialer og være en del af en historie-kanon. Det har været helt afgørende for mig, ikke at inddrage tegningerne i min undervisning. I timen, hvor jeg introducerede eleverne til læringsperspektiver i emnet og uddybede mine valg og netop fravalg af at vise Muhammed-tegningerne, blev der skabet en væsentlig kulturdebat, hvor eleverne var meget engagerede og lyttende.

Målsætningen om at kunne agere i kulturmøder

Der er flere begrundelser for, hvorfor jeg ikke mener, at tegningerne skal være en del af min undervisning i engelsk. Engelsk er et kulturfag, et fag hvor formålet bl.a. er at sikre, at eleverne kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold. Derfor skal tegningerne ikke vises i min undervisning. Respekten og forståelsen for andre og andres kulturer er en væsentlig del af formålet med undervisningen, så det vil efter min mening være helt skævt at vise tegningerne. Derudover er det ikke nødvendigt at vise tegningerne for at skabe indsigt i emnet.

Kultur og sandhed - svært for elever at forholde sig til

Der er også andre grunde til, at jeg ikke viser tegningerne. Indlysende er det, at de kan findes på nettet, hvis der skulle være elever, som mener det er afgørende for forståelsen at se dem. Samtalen med eleverne faldt også på mordet på Samuel Paty, den franske lærer, der blev myrdet efter at have vist et billede af profeten Mohammed i sin undervisningen. Herfra blev samtalen med mine elever om muligt endnu mere alvorlig. Vi talte om vigtigheden af viden om kultur, sandhed og det komplekse forhold mellem respekt og ytringsfrihed. Dette er svært for elever at begribe, og derfor endnu vigtigere at udbrede i dialogen i undervisningsrummet.

At træde varsomt som underviser

Jeg er sikker på, at der i denne time var meget mere fokus på at forstå og begribe, end hvis tegningerne havde været en del af en kanonliste over historiske begivenheder. Efter undervisningstimer som denne, har jeg stor tiltro til denne generation af unge kulturagenter. Jeg er som underviser mit ansvar bevidst, særligt ved emner som dette. Som underviser skal man træde varsomt og samtidig forpligter det, at anvende historiske, politiske og kulturelle emner som netop ”Terrorism” i undervisningen.