Katrine Vinther Nielsen

Blog

Ensformig undervisning

Med lempelse af bindingerne i Fælles Mål blev der lagt vægt på, at god undervisning kunne antage forskellige former, og at de fagprofessionelle skulle have frihed til at kvalificere og træffe deres didaktiske valg. Men hvordan går det egentlig med det i undervisningen, hvor IT fylder meget?

Publiceret Senest opdateret

Katrine Vinther Nielsen

Folkeskolelærer i Aarhus, kredsstyrelsesmedlem i Århus Lærerforening Optaget af afprofessionalisering, arbejdstid, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, fagpolitik og demokratisk dannelsesderoute

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"... Og så skal I gå på Gyldendal..."

Sådan indleder jeg ofte min undervisning i de ældste klasser. Her har vi i mange år haft adgang til læringsportaler og eleverne har deres egne computere med, så IT fylder rigtig meget og kan naturligvis rigtig meget.

Hvorfor

Efter sommerferien får alle børn fra 2. - 9.kl.en computer i Aarhus. En beslutning som ud fra et lighedsperspektiv er sympatisk.

Men det er også en kærkommen mulighed for, at skolerne: lærere, pædagoger, forældre og elever forholder sig til IT i undervisningen og SFO. Det kan alt for let blive det lette valg at basere sin undervisning på portalerne - og også det kedelige valg, fordi læringsportalerne er meget ens opbygget - og ja, så er kvaliteten altså svingende.

Jeg savner ofte fordybelse, variation i metoderne og nuancerede holdninger i oplæggene.

Men det kan også være det tvungne valg, for desværre har den enkelte lærer ikke længere den samme indflydelse på vurdering af og dermed valg af undervisningsmaterialer: Indkøb af disse læringsportaler sker nemlig kommunalt, dog med repræsentanter fra skolerne. Men det giver selvfølgelig ikke samme direkte indflydelse, som da hver skole i fagudvalgene udvalgte materialerne. 

Skolen kan naturligvis selv vælge at tilkøbe materialer og andre portaler, men med en skrabet økonomi, er det mere en teoretisk end reel mulighed.

Så: Hvornår, hvorfor og hvordan bruger vi bruger IT? 

Hvornår, hvorfor og hvordan kan bøger, blyanter, pensler og lærred være gode supplementer eller erstatninger? 

Denne diskussion skal der være plads til, og ikke kun som en pseudo-diskussion, for skolen skal have mulighed for at supplere og erstatte IT med andre udtryksformer.

Velforberedt undervisning

Men spændende materialer og IT gør det ikke alene. 

Fagpolitisk må vi derfor fortsat kæmpe for, at det bliver klart for enhver politiker og leder: at varieret, kreativ og spændende undervisning kræver ordentlig tid til forberedelse og efteruddannelse.