Katrine Vinther Nielsen

Blog

Øget frihed

En blog om fælles mål, frihed og forældresamarbejde

Publiceret Senest opdateret

Katrine Vinther Nielsen

Folkeskolelærer i Aarhus, kredsstyrelsesmedlem i Århus Lærerforening Optaget af afprofessionalisering, arbejdstid, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, fagpolitik og demokratisk dannelsesderoute

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I fredags modtog jeg med posten en gave, og den var ikke pakket ind: Uden omsvøb opfordrer Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, KL og undervisningsministeriet os til “en fælles dialog i kommuner og på skoler om, hvad de færre bindinger i Fælles mål betyder i praksis. Læringsplatformene kan være et særligt fokuspunkt her.”

Færre bindinger - også i læringsplatformen

Et fokuspunkt, som i den grad er vigtigt, for som billederne fra MinUddannelse viser, er elevplanen læringsmålstyret i sin opbygning, indretning og design. Pilen som rammer lige midt i målet i målskiven levner ikke plads til fantasien, nej der er tale om en styring efter de mange mål i Fælles mål.

Udfylder man fx ikke læringsmål eller anvendes Fælles Mål ikke, vil elevplanen fremstå ufærdig: Der vil eksempelvis stå “0 læringsmål”, “0 Fælles mål” og “ikke brugt i årsplanen”. Den manglende udfyldelse virker “på papiret” uprofessionel. Og hvem har lyst til at fremstå uprofessionel?

Jeg har hørt, at mange lærere er glade for platformen, og ja, jeg bruger den jo også selv, for den er smart: Du er kun et par klik fra at have lavet en elevplan: Der kan komme rigtig mange mål i og de kan hurtigt evalueres med endnu et klik og voila: Så er elevplanen færdig!

Men det efterlader spørgsmålene:

  • Er det sådan, vi ønsker vores evaluering skal være?
  • Er det sådan vi ønsker, at samarbejdet med forældrene om elevernes læring skal være?

De tilbagemeldinger jeg, som lærer, får fra forældrene er mest af alt præget af, at man giver op eller overhovedet ikke forstår, hvad der foregår: De oplever det som en tsunami, hvor de drukner i informationer, mål og mærkelige og uforståelige ugeplaner. Det er som om denne tsunamien har revet broen mellem skole og forældre over: Læringsplatformen skaber større afstand mellem forældre og lærere.

Ja, den gode dialog kan ikke erstattes af læringsplatformen, som er præget af envejskommunikation. Derfor er det også afgørende, at fokus er flyttet fra de mange detaljerede Fælles mål til det overordnede formål, formuleret i folkeskolens formål. Der er ingen tvivl om, at det vil genopbygge samarbejdet mellem forældre og skole.

Sæt skolerne fri

I Aarhus har SF stillet forslag om, at sætte skolerne fri af læringsplatforme. I deres forslag står bl.a.: “SF ønsker, at lærerne skal have større frihed til at tilrettelægge undervisningen og evalueringen, som de finder det bedst – om det så er med eller uden læringsplatforme.”

Jeg håber meget, at deres forslag får opbakning fra byrådet, for hvis det bliver frivilligt at bruge platformen, giver det helt nye perspektiver, som ikke bare er en justering af en halvdårlig læringsplatform.