Katrine Vinther Nielsen

Blog

Kan læringsmål blive dannelsesmål?

Kan lærerne styre læringsplatformene?

Publiceret Senest opdateret

Katrine Vinther Nielsen

Folkeskolelærer i Aarhus, kredsstyrelsesmedlem i Århus Lærerforening Optaget af afprofessionalisering, arbejdstid, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, fagpolitik og demokratisk dannelsesderoute

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Aarhus siger vi til hinanden, at det ikke er læringsplatformene, som skal styre lærerne, men derimod lærerne, der skal styre læringsplatformene.

Det lyder som sød musik i ørerne - ja det lyder befriende og taler ind i diskursen om den professionelle lærer, som har råderum til selv at træffe velbegrundede didaktiske beslutninger, ja det dufter ligefrem af formålsparagraf og dannelse.

Men er det lige så naivt, som når nogle siger: “Guns Don’t Kill People, People Do”?

Læringsmål og dannelsesmål

Jeg har 7.kl.til dansk og for tiden har vi et forløb om den journalistiske genre, som skal munde ud i en en avis med udgangspunkt i verdensmålene.

Jeg synes, at netop sådan et forløb kalder på dannelse og da den søde musik har jeg bredt sig til mine ører, har jeg da også formuleret et par mål med baggrund i folkeskolens formålsparagraf:

  • Jeg har fået forståelse for andre lande og kulturer og for menneskets samspil med naturen.
  • Jeg har tillid til egne muligheder, og jeg synes, jeg kan tage stilling og handle.

Jeg har i den proces leget videre og er ved at formulere nye mål, inspireret af fagets formål, og overvejer om disse kan bruges i fremtidige forløb:

  • Jeg oplever, at det vi læser i dansk, har udviklet mig som person og givet mig indsigt i kulturen.
  • Jeg har fået større indlevelsesevne
  • Jeg har fået forståelse for det smukke i tekster
  • Jeg har fået historisk og etisk forståelse
  • Jeg har lyst til at bruge sproget personligt og sammen med andre
  • Jeg er åben for andre tiders og kulturers måder at udtrykke sig på
  • Jeg har glæde ved at udtrykke mig
  • Jeg har glæde ved at læse

Illusion?

Jeg bilder mig ind, at jeg har nogle andre samtaler med eleverne i min klasse, når jeg bruger sådanne mål, men er det blot en illusion og har jeg i stedet, fordi læringsplatformene er det eneste værktøj, der er stillet mig til rådighed, blot taget ladegreb?