Katrine Vinther Nielsen

Blog

Det er sygt

Vi skal ikke blive syge af vores arbejde

Publiceret Senest opdateret

Katrine Vinther Nielsen

Folkeskolelærer i Aarhus, kredsstyrelsesmedlem i Århus Lærerforening Optaget af afprofessionalisering, arbejdstid, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, fagpolitik og demokratisk dannelsesderoute

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi skal ikke blive syge af vores arbejde. Derfor er diskussionen om, hvorvidt der er flere sygedage i den offentlige sektor uinteressant: for vi skal ikke blive syge af at gå på arbejde, fordi der er dårligt arbejdsmiljø eller dårlige arbejdsbetingelser.

Det fordrer forebyggelse og kræver ledelsesmæssig omtanke, eftertanke, prioritering og handling både i det daglige såvel som over for den sygemeldte.

Men er der overhovedet reelle handlemuligheder?

Det er indlysende, at retningslinjer og almenmenneskelig etik kan sikre en god behandling af den sygemeldte - så selvfølgelig betyder ledelse rigtig meget. Men kan ledelsen derudover gøre noget?

Kortsigtede løsninger, hvor den sygemeldte skånes, ændrer ikke ved den virkelighed, vi har ude på skolerne: Der bliver jo ikke færre undervisningslektioner, færre elever i klasserne, færre børn med vanskeligheder, færre øvrige opgaver, mindre forældrekontakt, færre pædagogiske modeluner eller færre krav om dokumentation.

Overlevelsesstrategier

Hvis ledelsens handlemuligheder er begrænsede, hvor efterlader det så læreren?

Undersøgelsen: “Når verdens bedste job bliver for hårdt” giver et foruroligende og genkendeligt billede af, hvordan lærere overlever i en hverdag præget af manglende ressourcer: De vælger én af to overlevelsesstrategier: Enten at resignere eller arbejde gratis for at sikre arbejdsglæde og kvalitet i undervisningen og relationerne - Ja, for at lykkes, som de lærere, vi gerne vil være overfor vore elever.

Men er det rimeligt, at skolens manglende ressourcer, bliver individets ansvar, bundet op på den enkeltes robusthed og tagen-sig-sammen i tvungen accept af de fortsat forringede vilkår?

Sophie Løhdes ambition

Innovationsminister Sophie Løhdes ambition om at sænke sygefraværet i den offentlige sektor, kan ingen være uenig i. Men ansvaret for, at det sænkes, er politikernes: De har det overordnede ansvar for, at den offentlige sektor ikke fortsat bliver nedprioriteret.

Svaret er således ikke en lang række initiativer (fx nyt rejsehold, bedre ledelsesinformation og nye ledelsespakker) for at nedbringe sygefraværet i det offentlige.

Svaret er derimod massiv investering i vores fælles velfærd.