Katrine Vinther Nielsen

Blog

Hvem ejer børnene?

Hvem ejer børnene(s data) og hvem har kontrollen over børnene(s data)?

Publiceret Senest opdateret

Katrine Vinther Nielsen

Folkeskolelærer i Aarhus, kredsstyrelsesmedlem i Århus Lærerforening Optaget af afprofessionalisering, arbejdstid, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, fagpolitik og demokratisk dannelsesderoute

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg har i år anmodet om, at mine børn ikke skulle deltage i dette års trivselsmåling.

Det har vist sig at være et noget nært umuligt projekt, hvor en jungle af uklare formuleringer har ledt ind i uendelige blindgyder. Tilbage står jeg med det ubesvarede spørgsmål: hvem skal eje al den data om mine børn?

Måling af trivsel, skaber ikke trivsel

Jeg er overbevist om, at det ligger enhver lærer og pædagog på sinde, at eleverne trives, således er mit forbehold for at mine børn deltager i trivselsmålingen et udtryk for manglende tiltro til datasikkerheden, utryghed ved den stadig større indsamling og brug af persondata, (der måske vil kunne bruges til nye formål eller falde i de forkertes hænder), samt en sund skepsis overfor den blinde tiltro til hvilke åbenbaringer nationale trivselsmålinger kan røbe: Da formålet med trivselsmålingen er politisk formuleret, fjernt fra hverdagen, vil det sjældent være nærværende for den fagprofessionelle og skal altid suppleres med den viden, læreren allerede har eller kan få.

Indlysende er det, at trivsel skabes ved tid og rum til en åben, ærlig og forpligtende dialog mellem elev, forældre og lærere.

Min beslutning er således en understregning af, at jeg oplever, at vi har en sådan dialog og relation med børnenes skole.

Ingen konsekvenser?

I det lange og kringlede brev til forældrene om trivselsmålingen står, at "Hvis eleven ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, har dette ikke konsekvenser for eleven".

Umiddelbart et klart signal, men det var det ikke, for det viste sig, at det IKKE er muligt at blive fritaget fra den nationale trivselsmåling, da det er en del af undervisningen. Det, man kan vælge som forælder, er at bede sit barn om at sætte kryds i, at man ikke ønsker at besvare spørgsmålet. Det er den mulighed, der henvises til, når der står "Hvis eleven ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, har dette ikke konsekvenser for eleven".

De tvinges til at svare på noget, jeg ikke vil have, at de svarer på. De skal så at sige instrueres i at undgå det: De SKAL besvare, at de IKKE vil besvare...Bliver børnene så ikke taget som gidsler?

Og det stopper ikke her:

Sletning af data

Det er muligt for forældre at anmode om at anonymisere trivselsdata fra målinger, der er gennemført i perioden 2015 - 2017. Bizart er det, at det er forældrene, der skal anmode om, at data om ens barn skal slettes - ville det ikke være mere logisk, om der blev anmodet om indsamling af data? Eller at de blev fjernet, med mindre man insisterede på det modsatte….?

Og også her skal det vise sig at være besværligt, fordi muligheden er tidsafgrænset (til august) og informationen herom er først tilgængelig i løbet af april, hvor Styrelsen for It og Læring vil informere nærmere om muligheden på sin hjemmeside.

Når muligheden foreligger, må ingen forældre farer vild eller efterlades i datajunglen - Så skulle vi ikke hjælpe hinanden med at formulere/udfylde ansøgningen?

Brev til forældre:

https://www.emu.dk/sites/default/files/For%C3%A6ldrebrev.pdf

Læs endvidere

https://uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/trivselsmaaling