Katrine Vinther Nielsen

Blog

Trusselssamfundet

Jeg er stolt over, at vi i Danmarks Lærerforening har vedtaget et folkeskoleideal, for det understreger, at al skolepolitik ikke er lige gyldigt eller at det er ligegyldigt, hvilken folkeskolen vi ønsker i Danmark - for det skal hænge nøje sammen med hvilket menneskesyn og - i sidste ende - hvilket samfundssyn vi har - ja hvilket samfund vi ønsker os

Publiceret Senest opdateret

Katrine Vinther Nielsen

Folkeskolelærer i Aarhus, kredsstyrelsesmedlem i Århus Lærerforening Optaget af afprofessionalisering, arbejdstid, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, fagpolitik og demokratisk dannelsesderoute

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg vil illustrere dette, med udgangspunkt i følgende ideal: “I folkeskolen styrkes samfundets sociale sammenhængskraft ved, at alle elever uanset baggrund og forudsætninger mødes og udvikler potentialer, drømme og forventninger til livet” 

Jeg har for nyligt haft en elev, som ikke altid kom i skole, men hun kom altid til mine timer - og det var der kun én grund til: hun vidste, at jeg kontaktede hendes forældre med det samme, hvis hun ikke var der - ikke som en trussel, men som en understregning af, at det var vigtigt, at netop hun kom i skole, fordi hun har værdi, som klassekammerat og menneske - og at det er vigtigt, at hun udvikler sine drømme og potentialer.

Denne tilgang til børn og unge deler jeg med mine kollegaer, jeg er ikke den eneste lærer, der dagligt har kontakt med elever og deres forældre for at sikre, at de ikke er i tvivl, om hvor afgørende, det er, at de passer deres skole og er en del af et fællesskab.  

Derimod har fraværsstraffen, hvor forældre straffes økonomisk ved ulovligt fravær, en helt anden tilgang: Her er menneske- og samfundssynet, at truslen og straffen er vejen frem og jo, jeg skal ikke afvise, at det kan virke, for det er “effektivt” (dog ikke administrativt) fordi fokus flyttes fra det tidskrævende relationsarbejdet...men er det hensigtsmæssigt eller humant eller sådan vi ønsker, at vi skal have det sammen - at lærernes relation til forældre og elever skal være båret af trusler?

Jeg mener absolut nej, for i en sådan skole - i et sådant samfund udvikler ikke alle elever deres potentiale, drømme eller forventninger til livet, for de mødes med mistro og mistænkeliggørelse og en forsimplet og bureaukratisk relation.

Lad os værne om idealerne

Jeg er sikker på, at langt de fleste forældre/borgere vil nikke genkendende til lærernes idealer om folkeskolen og måske ovenikøbet bakke op om disse - og dermed også udvise forståelse for, at vi bliver nødt til at tale om forudsætningerne for, at idealerne indfries - ja, hvilke politiske prioriteringer det kræver, for at lærerne kan lykkes med dette vigtige arbejde, der udføres i folkeskolen - således også, at der sikres tid til, at lærerne kan udføre det pædagogiske arbejde, der er nødvendigt for at fx et fraværsmønster brydes.