Blog

Ingenting

Hvorfor er det vigtigt, at lærerne bruger deres ytringsfrihed?

Publiceret

Katrine Vinther Nielsen

Folkeskolelærer i Aarhus, kredsstyrelsesmedlem i Århus Lærerforening Optaget af afprofessionalisering, arbejdstid, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, fagpolitik og demokratisk dannelsesderoute

…Sådan blev jeg spurgt af Folkeskolen til Lærfest 2023.

Her deltog jeg sammen med en meget modig tidligere lærer og PPR-konsulent, i et oplæg om, hvorfor det er vigtigt, at lærere bruger deres ytringsfrihed

Hun kunne fortælle om de konsekvenser, det har at bruge sin ytringsfrihed.

Jeg om den politiske virkelighed.

INGENTING

Politikere ved ingenting

De er prisgivet den information, de får af forvaltningen.

Men forvaltningen ved jo heller ikke alting.

Det er gået op for mig, at sager, som jeg som medarbejder, troede var offentlige hemmeligheder, ikke er det for politikere eller forvaltningen.

Min virkelighed

Som politiker sidder jeg i tre udvalg

Et, der handler om ældreområdet, et om beskæftigelse og socialområdet og endelig et om børn og unge.

MEN jeg er jo bare skolelærer, så jeg ved ikke noget om, hvordan det er at være ansat på et plejehjem eller i en børnehave eller et jobcenter eller hvad det kræver at hjælpe hjemløse ud af misbrug eller i en bolig.

Jeg er dybt afhængig af de historier og den viden, jeg får fra medarbejderne på gulvet.

Mine politiske kolleger er jo ikke skolelærere, så de ved ikke, hvad det vil sige at være i skolen eller hvad skole er.

De har kun den erfaring, de har fra deres egen skoletid.

Ja, vi ved ingenting, og derfor skal lærerne bruge deres ytringsfrihed.

Hvad vil vi med skolen?

Vi skal også bruge vores ytringsfrihed til at tale om, hvad vi vil med skolen

Den styring, som har været og stadig er i den offentlige sektor, hvor vi skal måles og vejes, gør, at vi konkurrerer. De let-målbare resultater skaber en rangordning af skolerne og flytter ledernes fokus.

I en konkurrence skal vi vinde over de andre og fremstå bedre end de andre.

Vi skal fremstå omstillingsparate, robuste og positive.

Så bliver samfundskritik til selvkritik og selvcensur.

Derfor har sandheden om, hvordan det ser ud i den offentlige sektor, trange kår og derfor bliver politikerne forskrækket, når de ser TV udsendelser om skræklige forhold på plejehjem, børnehaver, og skolerne.

Oppefra

Udsagn som:

“Vi er en politisk ledet organisation”

“Kommunen mener…”

“Det kommer oppefra”

Er med til at stække vores ytringsfrihed, for når noget kommer oppefra, så er der ingen mulighed for at komme længere op - det er det højeste niveau - det er dét Rasmus Willig kalder en “metafysisk forklaring”

Og efter jeg er blevet politiker, er jeg i tvivl om, hvor oppefra er…

Som medarbejder bruges det til at få sagt til folk, at de skal tie stille, men det politiske niveau er uklart og udefinerbart.

Vi skal bruge vores ytringsfrihed, fordi vi skal gøre op med den form for styring.

Vi skal bruge vores ytringsfrihed, for at gøre op med den individualiserede returnering af kritikken.

I bund og grund handler det om at åbne op for det svære, i stedet for at vende det blinde øje til. Man kan ikke løse et dårligt arbejdsmiljø, hvis der lukkes ned for ytringsfriheden.

Rasmus Willig

Jeg glemmer aldrig, da jeg første gang hørte Rasmus Willig, fordi han var med til at sætte ord på den virkelighed, jeg kendte - og det er også derfor vi også skal bruge vores ytringsfrihed - så vi ikke står alene, for når vi fortæller de samme historier eller bruger de samme begreber, er vi med til at styrke os i, at vi ser det samme.

Jeg vil her nævne endnu flere af Rasmus Willigs begreber, som jeg synes er relevante:

  • naturalisering: “det er et vilkår” - så bliver det en naturlov og dermed noget, vi ikke kan ændre.
  • Politisk pædagogik, hvor det er politikerne som sætter retningen og på den måde fjerner myndigheden fra det pædagogiske personale.
  • Campingpladskritik: Du kan bare vælge en anden campingplads, så din kritik bliver som en kritik af en campingplads - du kan jo bare finde en anden arbejdsplads.
  • Dobbeltbind kommunikation: modsatrettede krav fx spar på budgettet/sørg for bedre fysiske rammer - effektiviser din tid/fokuser på arbejdsmiljø
  • Kognitiv dissonans: alt er formuleret positivt og derfor er det svært at være uenig eller nedprioritere noget.

Alle disse afvæbninger er med til at skjule kritikken.

Når kritikken er skjult for politikerne, ved de ikke, hvor stor en katastrofe, det er at spare eller ikke tilføre ressourcer.

Så derfor skal lærerne bruge deres ytringsfrihed.

OMKOSTNINGERNE/LØSNINGER

Men at ytre sig som lærere eller tillidsvalgte er ikke uden omkostningerne.

Derfor skal der være en langt større beskyttelse af medarbejdere, der ytrer sig, og vi skal hylde, dem, der ytrer sig.

Det skal politikere i byråd såvel som fagforening tage langt mere alvorligt.