Katrine Vinther Nielsen

Blog

Da virkeligheden ramte byrådet

Dette er ikke kun relevant i Aarhus, men i hele landet - for det handler om at respektere lærernes professionelle dømmekraft og bremse politikernes detailstyring

Publiceret Senest opdateret

Katrine Vinther Nielsen

Folkeskolelærer i Aarhus, kredsstyrelsesmedlem i Århus Lærerforening Optaget af afprofessionalisering, arbejdstid, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, fagpolitik og demokratisk dannelsesderoute

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Venstres byrådsgruppe i Aarhus fremlagde onsdag et forslag, hvis mål er, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse i Aarhus kommune. Et af underforslagene er bl.a., at der udarbejdes en model for, hvordan flere aarhusianske folkeskoler skal kunne besøge en lokal virksomhed mindst en gang årligt som led i deres undervisning.

https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=a0deadd9-10bf-462a-9f88-a27f175a4519

Dette er ikke kun relevant i Aarhus, men i hele landet - for det handler om at respektere lærernes professionelle dømmekraft og bremse politikernes detailstyring, derfor vælger jeg her at bringe min ordførertale:

Emner på skoleskemaet

  • Basale overlevelsesteknikker 
  • Bæredygtighed
  • Mindfulness  
  • Toiletvaner
  • Kærlighed

…Og jeg kunne blive ved, for de sidste 4 år har folkeskolelærer Anders Thorsen lavet en årlig liste over alt det, som politikere, eksperter, meningsdannere og menigmand mente var et emne for undervisningen i folkeskolen. 

I 2021 indsamlede han således ikke mindre end 102 emner

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE13689826/skal-folkeskolen-virkelig-undervise-i-tantrasex-og-computerspil/?loggedIn=true

Og ja, det er skønt med de mange ambitioner på skolens vegne, men der kan altså også gå inflation i ønskerne.

Enhedslisten vil sætte folkeskolen fri fra detailstyring og give langt større indflydelse til dem, der kender folkeskolens hverdag: Elever, forældre og medarbejdere. De har i kraft af deres uddannelse, viden og erfaring de bedste forudsætninger for at udvikle skolen. 

Det danske uddannelsessystem retter sig i dag i al for høj grad mod forberedelse til arbejdslivet. Vi må løfte blikket fra det ensidige fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft, mens uddannelsernes frigørende betydning for den enkelte og et bredere samfundshensyn skal styrkes.

I Enhedslisten ønsker vi flere lejrskoler, oplevelser og færre præstationer - og således kan virksomhedsbesøg være et relevant supplement til undervisningen, særligt hvis det har et almentdannende perspektiv.

MEN det skal være op til skolens folk, om det er relevant, så det må ikke være endnu en SKAL-opgave - men derimod et tilbud.

Ja tak til en styrkelse af erhvervsuddannelsen

Vi er enige i intentionen om at styrke kendskabet til erhvervsuddannelserne. Men det er relevant at se på, hvad der allerede forgår ude på skolerne: Obligatorisk tilbud om erhvervspraktik, E-dage, mulighed for at lærerne besøger uddannelser og endelig er der kollektiv vejledning - og her er oplevelserne forskellige - nogle mener, der er for lidt og andre for meget information om erhvervsuddannelserne - her ville en dialog med UU-vejlederne være på sin plads.

Kunne de nye tiltag blive evalueret inden flere nye tiltag sættes i søen? Det må ikke være sådan, at det politiske niveau sætter skibe i søen, uden at sikre sig, at der ikke allerede er lignende skibe i søen eller om der er brændstof til skibet. Fx er erhvervspraktikken endnu en meropgave for skolerne.

MEN Hvis vi for alvor vil gøre noget, så kunne en styrkelse af erhvervsuddannelserne ske, hvis der var mere individuel vejledning. Det ville udfordre og styrke de unges valg, som i sidste ende skal være deres eget.