Katrine Vinther Nielsen

Blog

Nationale test og realitetssans

Om at have tillid til de fagprofessionelle og om at give eleverne realitetssans og hvad de skal bruge den til

Publiceret Senest opdateret

Katrine Vinther Nielsen

Folkeskolelærer i Aarhus, kredsstyrelsesmedlem i Århus Lærerforening Optaget af afprofessionalisering, arbejdstid, arbejdsmiljø, arbejdsforhold, fagpolitik og demokratisk dannelsesderoute

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En kollega hviskede for nyligt til mig, at der burde nedsættes en arbejdsgruppe i fagforeningen, hvis eneste arbejdsopgave og formål er at få fjernet de nationale test.

Men er det ikke os alle, som sammen burde arbejde for dette - skulle vi ikke involvere os og dele vores erfaringer, så det ikke længere bliver muligt at overhøre kritikken?

Realitetssans

Når Henrik Dahl fejlagtigt tror, at nationale test giver realitetssans, så skal der komme en tsunami er kritikere: To lærere er allerede gået foran, jeg følger efter og deler mit vidnesbyrd. Så er der kun tilbage at håbe, at du også vil dele din historie…

https://www.altinget.dk/artikel/henrik-dahl-zenia-dumper-i-debat

https://www.altinget.dk/artikel/folkeskolelaerere-tak-for-tilliden-henrik-dahl

Jeg vil fortælle om to episoder med to elever i en tilfældig klasse, lad os kalde dem: Carsten og Jesper:

Elevens rettighed: En undervisning tilpasset den enkelte

Hverdagens dialog og diktater viser, at Carsten har svært ved at stave og læse

På baggrund af sparring med kollegaer og læsekonsulent tester jeg Carsten.

Jeg bliver anbefalet en bestemt test, som vil vise hvilke stavefejl han har og hvilke udfordringer han har. Det er en test, som har flere staveøvelser: Nogle er vrøvleord, andre rigtige ord og andre igen i en sammenhæng. De giver mig tilsammen et billede af hvilke stavefejlstyper han har.

I testen er der også læseøvelser: han skal læse stillelæsning og han skal referere teksten og så skal vi tale frit om et bestemt emne: Alt sammen giver det mig et indblik i, hvilke udfordringer han har, når han læser - er det ordforrådet der mangler? Er det når han læser højt, at han ikke kan huske det?

Jeg har nu et overblik, som kan danne rammen for undervisningen og som kan hjælpe ham i sin stave- og læseudvikling.

Jeg kan give ham realitetssans - Men målet er ikke at give ham et nederlag eller tage drømmene fra ham. Målet er, at jeg hjælper ham til at kunne klare de faglige udfordringer og det har han faktisk krav på: Ifølge folkeskolelovens paragraf 18 skal undervisningen svare til den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Bliver forældrene snydt af skolen?

Henrik Dahl skriver at “Nationale test har mange formål: at sikre, at forældrene ikke bliver snydt af deres barns skole.”

Realiteten er imidlertid, at vi snyder forældrene, hvis skolen og samfundet bilder dem ind, at testene er nyttige, når lærerne skal sikre deres børns rettigheder:

Jesper, (som går i klasse med Carsten) har ikke helt så gode resultater i de nationale test og det bekymrer hans veluddannede mor. Det taler vi om til skolehjemsamtalen.

Da jeg fortæller hvilke fejl, han har lavet, ånder hun lettet op: Det drejer sig om løsrevne fremmedord, hun heller ikke kender.

Og så taler vi ikke mere om den test: Realiteten er gået op for os begge:

I virkeligheden kan vi ikke bruge den test til noget.

Faglig realitetssans

Jeg er altså ikke testresistent eller imod, at elever skal få realitetssans - tværtimod.

Men jeg ønsker mig faglige frihed, så det er mig og mine kolleger, som kan udvælge hvilke test, vi finder relevante på baggrund af vores faglige dømmekraft.

Vi ønsker kvalitet i undervisningen og dermed også kvalitet i de test, der skal være med til at give vores elever den undervisning, de har krav på.