eTwinning

Blog

SPØRGSMÅL

er der masser af, svar mangler (endnu), stor jubel, glæde, begejstring, hjælpsomhed, engagement og netværk, der bare vil og gør.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Dette er kendetegn for det ny-etablerede netværk for Erasmus-akkrediterede kommuner og Efterskoleforeningen, som Aalborg og Varde Kommune har taget initiativ til.

Netværket holdt sit første online møde den 01.07.2021, hvor rammerne for netværket blev sammensat for et fælles aftalt indhold.

Det nye Erasmus+ program blev annonceret i efteråret 2020, hvor det blev muligt at søge om en akkreditering for program-periodens 7 år.

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

En konsortie-ansøgning på vegne af en hel kommune og en forening (alle skoler, dagtilbud m.fl.) er både nyt, ambitiøst og visionært. Man søger kun én gang og har ved godkendelse således direkte adgang til Erasmus-midler. I forbindelse med netværksmøderne har der flere gange lydt en tak til EU for at gøre adgangen til Erasmus-midler nemmere og skaber endnu bedre og flere muligheder for opbygning af ny kommunal kapacitet i form af kompetenceløft, viden og autentiske kulturmøder i en europæisk kontekst.

Alle deltagere har ”angrebet” akkrediteringen og de praktiske formaliteter på forskellig vis. Nogen har allerede mange års erfaring med at sætte mobiliteter i gang, og få lærere, pædagoger og elever ud i Europa.

Én ting er at finde en europæisk skole, der inviterer til job-shadowing eller et egnet kursus, som vil kunne bidrage til at opfylde akkrediteringens mål. Noget andet er at sætte i gang, da der bl.a. stadig er en C-19-virus, som spøger i kulissen.

Stort set alle kommuner og Efterskoleforeningen giver i november 2021 elever, lærere og pædagoger mulighed for at deltage i en mobilitet og således blive en del af et autentisk kulturmøde i Erasmus+ regi.

Spørgsmål – de store - i netværket er: hvordan evaluerer vi bedst og hvordan formidler vi bedst? Disse spørgsmål vil fortsat blive drøftet og forsøgt besvaret, når netværket mødes igen. Derudover er det aftalt, at der på hvert møde vil være en ”akkreditering” der sættes ”under lup”. Hvad skal Erasmus+ akkrediteringen bidrage til i Efterskoleforeningen, i Middelfart, i Herning, i Sønderborg m.v.

Erasmus og eTwinning går ”hånd i hånd” da alle i netværket har valgt at bruge eTwinning-platformen til at understøtte fremtidige kulturmøder i form af virtuelle samarbejder og -møder. Derudover har deltagerne i netværket for akkrediterede kommuner og Efterskoleforeningen beskrevet og fået godkendt en eTwinning-gruppe, hvor informationer, præsentationer m.v. altid er til rådighed.

Spørgsmål er der masser af, og der vil komme svar på mange af dem, for netværk kan SÅ meget. Lige netop i et netværk byder alle ind og deltager aktivt. Jeg ser frem til endnu flere møder, til at byde velkommen og videndele med de nye konsortier (kommuner), som får svar på deres ansøgning i januar 2022.  

Det bliver spændende at være en aktiv deltager i Erasmus+ programmet for 2021 til 2027 og følge, hvordan mobiliteter kan understøtte både elevers, læreres og pædagogers udsyn, gøre nysgerrige på det anderledes, give viden, mulighed og bevidsthed om vores europæiske medborgerskab.