eTwinning

Blog

Indsigt og udsyn i et internationalt samarbejdsprojekt i faget idræt

Sammen med unge fra Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrig/La Réunion, Norge, Tyrkiet og Sverige deltog danske elever i idrætsprojektet Run the Ruth 2021.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Run the Ruth 2021

Vidensdeling, inspiration, konstruktion og samarbejde var nøgleordene for projektet, hvor ideen var, at de deltagende elever skulle samarbejde om at udtænke, konstruere, opstille og gennemføre en forhindringsbane. Undervejs i de forskellige processer blev der taget billeder, som blev delt på projektets egen projektside på eTwinningportalen. Derved kunne alle deltagere uanset skema og tidszone følge med i, hvor de andre elever var i processen med at lave deres bane. 

                                      Billede fra Øen La Réunion

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

Forhindringsbane på mange måder

Har man et par papkasser og en god fantasi – så er man godt på vej.

Når man ser projektets afsluttende fællesvideo er det tydeligt, at elevinddragelse i udtænknings- og konstruktionsfasen har været motiverende for eleverne uanset hvilke idrætsfaglige kompetencemål den enkelte lærer har haft i fokus.

Projektet havde deltagere fra indskoling-, mellemtrin og overbygningen til elever på STU-uddannelser. 

På STU Odense/Døckelundsvej arbejdede min elevgruppe med at konstruere to forhindringsbaner til to forskellige målgrupper. Gruppen indgik et samarbejde med en dagpleje i Ejby/Middelfart samt en specialklasse på Kerteminde skole. Opgaven var at lave en forhindringsbane tilpasset dagplejebørn og en mindre overbygningsklasse.

For mine STU-elever var det en spændende og anderledes opgave. At de samtidig løbende kunne følge med i hvad de andre elever lavede rundt i Europa, gav grobund for samtale omkring geografi og forskellige former for idrætskulturer.

                                      Billede fra Bulgarien

Idræt med udsyn

At deltage i et idrætsprojekt med inddragelsen af den internationale dimension kan have flere positive vinkler ud over at opfylde de idrætsfaglige kompetencemål.

“Learning about the other partners of the project has been a very good opportunity to talk about culture, and learn from our own one.

This project has been an extrodinary opportunity to develop a « class spirit « to bring students together. Collaboration inbetween students has been also very important.

This project has brought curiosity, ability, and self-esteem to our student. We will for sure participate to the 2022 edition”. 

Fortalt af Elisabeth Tessier/lærer fra La Réunion

I idrætsfaget kan man med fordel inddrage den internationale dimension. Herigennem kan skabes en unik mulighed for sparring og inspiration med kollegaer fra Europa, der har samme passion for faget som en selv.

Link til videoen: