eTwinning

Blog

Fra ide til projekt

Hvordan kan et eTwinningprojekt planlægges og føres ud i livet? Der er mange muligheder, dette er blot én af måderne det kan gøres på. I en serie af mindre blogindlæg kan I følge processen i projektet ”Staying healthy”.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Staying Healthy - UN Sustainable Development Goal 3 ”Good Health and well-being”

Samarbejdet tog sin begyndelse i juni 2019, hvor vi med hjælp fra etwinning.dk og STIL fik kontakt til Apelgårdskolan i Malmø. Herefter kommunikerede vi om eventuelle muligheder og ideer til projekter. I november 2019 mødtes vi med ledelsen fra Apelgårdskolan, med henblik på videre ideudvikling og konkret planlægning. Vi blev enige om et projekt under overskriften ”Staying Healthy" med fokus på FN's verdensmål 3 ”sundhed og trivsel".  

Den 7/1 2020 var vi tre lærere afsted fra Antvorskov Skole til planlægningmøde i Malmø. Et meget frugtbart og spændende møde, hvor de didaktiske overvejelser og praktiske elementer blev sat i spil. Desuden blev der lavet en projektbeskrivelse, der hurtigt blev godkendt, og Twinspace begyndte at tage form.

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

Teknologiforståelse

Antvorskov Skole er én af de 46 forsøgsskoler, der arbejder med teknologiforståelse i den obligatoriske undervisning. Teknologiforståelsen vil derfor være en fast implementeret del af projektet fra vores side. Fokus vil være på digitale design og designprocesser, samt digital myndiggørelse. Særligt i elevernes produkter vil teknologier være en bærende del, både i processen og det færdige produkt.

Hvordan og hvilke teknologier eleverne anvender, er op til elevgruppen. Hvilken teknologi eleverne anvender, vil være meget afhængig af hvilket emne og produkt eleverne arbejder med.

Projektets størrelse

Antvorskov Skole er den største folkeskole i Slagelse Kommune, og har fire 7.klasser og tre 8. Klasser med i projektet. Apelgårdskolan har to klasser med, de vil derfor fordele deres grupper på klasserne fra Antvorskov.

Projektafvikling

Projektet afvikles i uge 9. Undervejs kommunikerer eleverne om deres ideer og progressionen i deres projekt. Projektet afsluttes ved at elevernes produkter, og fremlæggelser uploades i Twinspace. Afslutningsvis ser eleverne hinandens produkter og fremlæggelser, med en afsluttende feed back.

I kan her på bloggen læse mere om projektet i den kommende tid.