eTwinning

Blog

Kan danske elever ’etwinne’ kreativt med elever på tyske skoler på tysk?

Et tredages fysisk seminar med 17 deltagere fra Danmark og Schleswig-Holstein planlagt af eTwinning DK (STIL) og eTwinning Schleswig-Holstein hang i en tynd tråd pga. corona - men onsdag fik alle grønt lys for at mødes i Sankelmark dagen efter.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

At eTwinning DK er også sprogligt grænseoverskridende blev fastslået på eTwinning seminar på Sankelmark i uge 38

Et tredages fysisk seminar med 17 deltagere fra Danmark og Schleswig-Holstein planlagt af eTwinning DK (STIL) og eTwinning Schleswig-Holstein hang i en tynd tråd pga. corona - men onsdag fik alle grønt lys for at mødes i Sankelmark dagen efter. https://etwinning.dk/event/bilateralt-seminar-tysk-dansk-venskabsaar-2020/

Pga. corona måtte eTwinning cheferne ikke deltage fysisk, så Christian Matthes og jeg mødtes med de øvrige deltagere fra Danmark og Slesvig-Holsten, og vi stod så for at afholde seminaret.

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

16 lærere (herunder også de to danske eTwinning ambassadører Charlotte og Lotte), der alle var interesserede i at lave samarbejder på tværs af grænsen med deres elever.

Anledningen for seminaret var det dansk-tyske kulturelle venskabs år. Det tredages eTwinning seminar blev skudt i gang med en online velkomst både fra Bonn samt fra Goethe Instituttet i København.

Dansk eTwinning har været medplanlæggere i mange nordiske og europæiske seminarer, og har haft workshops på engelsk, men det er mig bekendt første gang- at et eTwinning seminar er målrettet kun for dansk og tysk deltagelse - og at kommunikationssproget på seminaret er tysk.

                             Gruppebillede - med afstand

Hvad laver vi egentlig på sådan et seminar?

Efter nogle sjove navnelege og ryste sammenlege blev der vist eksempler på succesfulde eTwinning forløb med elever - flere af dem kombineret med Erasmus+ projekter.

I løbet af de tre dage blev der arbejdet med eTwinning platformen med øvelser til både eTwinning live og twinspace. Inden selve seminaret var deltagerne på et online møde blevet indført i et fælles arbejdsrum - twinspace - for selve seminaret.

Deltagerne fandt sammen i grupper og fik planlagt deres samarbejdsprojekter med elever. Selve gruppedannelsen gik ret let. Alle var så interesserede i at finde partnere og virkelig åbne over for alt og alle. Selvom alle havde faglige og klassemæssige forskelligheder, var det ikke et problem. Og da grupperne først var nedsatte, gik det hurtigt med projekt planlægningen i grupperne. Her blev foreslået og planlagt og grinet og tænkt i kreative elevprodukter. Stemningen var høj og pludselig gik der sport i at få tilmeldt projekterne.

Alle virkede glade og tilfredse og humøret var højt.

Efter projektfremlæggelser i plenum, snakkede vi eksterne it-værktøjer og delte vores mange gode erfaringer med hinanden. Derefter blev der lavet en digital 1. minuts præsentation af hver projekt i valgfrit værktøj. Ikke prangende fremlæggelser men folk turde kaste sig ud i noget nyt og der var stor opbakning fra alle.

Kulturdel

Det var af hensyn til corona regler at deltagerantallet var holdt så lavt og på stedet var alle forholdsregler som foreskrevet. eTwinning udlevede også mundbind til deltagerne. Ved nærkontakt i f.eks. sociale lege brugte vi også mundbind - og efterhånden hang det der bare fast.

Ud over selve den faglige del var også et kulturarrangement - men igen foregik det på stedet og udenfor. Vi fik en fin gåtur i det smukke område i det dejlige vejr og historien om de tre Mindesmærker der.

Vi taler tysk sammen

At kommunikationssproget var tysk havde den ekstra dimension, at det blev et vidunderligt sprogbad for mig og alle de andre danske tysklærere også - dobbelt win - forståelse i fokus og alle ville så gerne alle (- typisk eTwinnere:-)

Der blev stort set snakket tysk hele tiden. Hvad vi ikke tænker over er, at det at blive mødt på sit eget sprog i stedet for engelsk har en stor signalværdi, der åbner døre til anerkendelse, tillid og åbenhed. Jeg er sikker på kommunikationssproget var medvirkende til den enormt gode stemning, der med det samme var etableret på seminaret - igen dobbelt win. (Og vi ved det jo egentlig godt fra vores nordiske seminarer)

Alle deltagere var begejstrede i en grad, jeg ikke har oplevet før - tænker det også hænger sammen med, at vi fik lov med de ekstra tydelige forholdsregler planlagt i god tid.... men deltagelse er en gave for lærere i en coronatid.

Gentagelse af successen?

Alle var enige om at et sådan seminar burde gentages næste år - og fremover - på skift i Danmark og Tyskland. For godt nok er 2020 venskabs år - men det er jo venskabs år hvert år - og det kan sagtens lade sig gøre, at danske og tyske skoler lave sjove og kreative projekter sammen.