eTwinning

Blog

Milano – ny viden, ny forskning, nyt netværk

Med eTwinning er mulighederne endeløse, og platformen er en hjælp til at strukturere det interkulturelle møde i et sikkert miljø. eTwinning understøtter livslang læring.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Alle havde set frem til den store eTwinning temakonference i Milano under overskriften EMPOWERING FUTURE TEACHERS WITH ETWINNING med omkring 300 deltagere. Først var den planlagt til maj 2020, men måtte (naturligvis) aflyses. Covid-19 spændte igen ben for, at professorer, undervisere fra europæiske læreruddannelser og eTwinning-ambassadører kunne rejse til Milano og mødes i november. Arrangørerne lavede i stedet et kæmpe projekt, planlagde og fik inviteret til en 3-dages konference – online.

Lad mig være ærlig; det havde været rart at kunne mødes face-to-face, small-talke og netværke på tværs af alle de europæiske grænser. Da det stadig ikke er muligt, var det berigende og fuldstændig fantastisk at være deltager i konferencen, som var nøje og top-professionelt planlagt.

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

Første dag bød på velkomsttaler og præsentation af ”eTwinning fra start til i dag”. Dernæst et oplæg om, hvad eTwinning kan tilbyde fremtidens lærere. Det er imponerende at opleve præsentationer fra f.eks. Finland, Polen, Belgien og Italien under overskrifter som:

  • ”eTwinning; hvor vi startede, hvor vi er nu og hvor vi er på vej hen?”
  • ”Hvordan vi implementerer eTwinning gennem problem baseret læring i læreruddannelsen”
  • ”eTwinning i Fremtidens Læreruddannelser; erfaringer fra en lærerstuderende”.

Danmark var flot repræsenteret af KP, UC Syddanmark og UC Nord. På dag 2 var der 10 forskellige workshops, hvor man kunne vælge at deltage i 4 af dem. Den ene workshop havde overskriften ”eTwinning erfaringer fra en læreruddannelse”. Her deltog 4 lærerstuderende fra UC Syd og præsenterede det eTwinning-projekt, de sammen med studerende fra Italien og Norge har deltaget i i foråret 2020; Teknologi i Undervisningen.

De 4 studerende; Stephanie Steenholt, Tobias Christensen, Frederik Schøtz og Jorunn Tran fremhævede deres ny-erhvervede erfaringer og fik dem koblet op på teoretikere inden for fremmedsprog f.eks. Steven Krashen og Michael Byram. En fantastisk kobling mellem teori og praksis med udgangspunkt i eTwinning.

Jeg har efterfølgende spurgt de lærerstuderende, hvordan det var at skulle lave en online præsentation for ukendte deltagere.

  • ”At skulle præsentere foran så mange mennesker, gjorde situationen mere eller mindre unik. Præstationsniveaet var højt, man føler sig sårbar og ens nerver er uden på tøjet. Vi er glade for, at vi var inviteret og kunne bidrage til konferencen i det omfang, vi kunne.” Tobias Christensen
  • ”I starten var vi skræmte, da vi blev mødt af både ph.d. forskere og lektorer fra hele Europa, men da det blev vores tur, fik vi pulsen ned, og jeg er nu super stolt af vores gruppes evner til at klare præsentationen uden de store problematikker” Frederik Schøtz.
  • ”Jeg vil dog sige, at jeg nok hellere ville have mødt disse mennesker i virkeligheden end online, men her midt i Covid-19-tiden var det ikke en mulighed. Dog var det stadig en fed oplevelse, og jeg kan tage en masse med fra konferencen.” Frederik Schøtz.

Konferencen sluttede med præsentationer af bl.a. Conor Galvin fra University College Dublin, der fremhævede vigtigheden af samarbejde og læringsfællesskaber via eTwinning på de europæiske læreruddannelser.

Wilhelm Vukovich fra Europa-Kommissionen stod for konferencens afslutningstale og fremhævede eTwinning-platformens muligheder i forbindelse med Covid-19; undervisning, læring, tværfaglige projekter – både nationalt og på tværs af Europa.

Og hvad får lærerstuderende så ud af at deltage i en online eTwinning-konference? ”Jeg har fået ekstra viden om nye måder at bruge eTwinning på i undervisningen.” Frederik Schøtz

  • ”Vi fik adgang til nyere forskning og indblik i andre projekter. Vi fik også adgang til værktøjer og tilgange, vi vil kunne bruge i fremtiden, når vi selv skal stå for et interkulturelt samarbejde via eTwinning”. Tobias Christensen

Sofia Rontini, lektor på University College Syddanmark, fremhæver workshoppen ”Collaboration – the main ingredience for a successful eTwinning project” som for hende var konferencens højdepunkt. ”Jeg skulle samarbejde hands-on med de andre deltagere. Det er helt bestemt noget fra konferencen, som jeg vil afprøve i min praksis”.

Nu er vi alle hjemme igen efter 3 dage i Milano (online). Jeg sidder tilbage med en følelse af taknemmelighed og overvældelse. Taknemmelig for at være en del af eTwinning, for at opleve så mange undervisere og lærerstuderende, som vil samarbejde, vil bruge eTwinning og bidrage til at alle børn og unge får udsyn, vil skabe eTwinning projekter med fokus på 21st century skills og vil videndele på tværs. Overvældet over de mange in-puts, præsentationer, virkelig fede projekter, som udtænkes, beskrives og skabes og ikke mindst over de mange undervisere og lærerstuderende, som fremhæver og bruger eTwinning-platformen.

  • “Selv om vi sætter et interkulturelt møde i værk via eTwinning med fokus på vores elevers mulighed for at udvikle sig, så kan vi som lærere slet ikke undgå også at udvikle os – og hvorfor skulle vi ikke også det? Vi er jo formidlere af livslang læring”. Tobias Christensen

Empowering Future Teachers with eTwinning – glæder mig til at møde fremtidens lærere, som vil samarbejde på tværs af Europa.