eTwinning

Blog

Lad eleverne tage del i Twinspace

Det er i Twinspace projektet udfolder sig og føres ud i livet. Projekter er ofte udtænkt og planlagt af lærere, men eleverne skal være med til at forme indholdet. Hvilket også var tilfældet i projektet ”Staying Healthy”. Men hvad sker der, når ca. 180 elever i en projektuge arbejder i Twinspace på samme tid?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Organisering af Twinspace

Vi havde ca. 180 elever med i projektet, hvoraf én klasse på 28 elever havde arbejdet med eTwinning tidligere. Twinspace var sat op med en klasseside, som kun læreren kunne redigere. Hver elevgruppe havde deres egen ”subpage” til klassesiden. Eleverne kunne redigere deres gruppesider, og dermed have høj grad af indflydelse på indholdet.  Det er klart det kræver en introduktion til Twinspace, inden eleverne arbejder der. En introduktion til hvad det er, og hvordan de basale værktøjer virker. Men langt hen af vejen finder eleverne selv ud af hvordan platformen fungerer, og hjælper hinanden på vej.

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

Ugens gang i Twinspace

Projektet ”Staying Healthy” forløb over en uge, som en projektuge på Antvorskov Skole. Ugen startede med Kick Off i skolens kantine. Derefter arbejdede eleverne med valg- og afgrænsning af emne, samt endelig problemformulering. Dette skrev de som det første på deres side i Twinspace, for at give et hurtigt billede af hvad deres emne og fokus var. Det efterfølgende arbejde i Twinspace afhang af deres arbejdsproces, og var derfor forskellig fra gruppe til gruppe. I ugens løb var eleverne inde og se hvad de andre grupper arbejdede med, og give en kort kommentar eller feed back til deres arbejde. Dette fungerede som inspiration og hjælp mellem grupperne. Ugen afsluttedes med fremlæggelser i klasserne, samt upload af deres præsentation og produkt.

Elev til elev læring

I løbet af ugen oplevede vi en nysgerrighed, og løsningsorienteret tilgang til de udfordringer eleverne mødte. Derfor opstod elev til elev læring helt naturligt i grupperne og på tværs af klasserne, hvor de i fællesskab lærte at anvende portalen. Som projektet skred frem, fik eleverne også en fornemmelse for, hvordan man organiserer sin side. Nogle af rammerne for sidens indhold var sat på forhånd, men det var op til eleverne at organisere det på deres side. I denne proces var fokus på, hvordan eleverne sikrede sig at deres budskab og hensigt med projektet var tydelig. Efterhånden som grupperne blev trygge ved at anvende portalen, begyndte hver gruppeside at få et personligt præg. Nogle grupper valgte at have billeder af deres proces, andre beskrev det i tekst. Fælles for alle grupperne var, at de brugte deres sider til at formidle deres projekt og arbejdsproces.

Magien i Twinspace

Det er uden tvivl i Twinspace magien finder sted, og projektet tager form. Netop det at eleverne er med til at forme indholdet og redigere siderne, skaber dynamik og liv i projektet. Hvilket medfører en væsentlig del af Ejerskab og motivation over for projektet. Som lærer skal man turde lade eleverne forme deres sider, og sammen se hvad portalen kan, og hvor projektet bevæger sig hen. Selvfølgelig skal man som lærer, have for øje hvad eleverne uploader og skriver. Hvilket også er ret lige til i Twinspace, da man som lærer har adgang til alt hvad eleverne laver. Der er derfor også en væsentlig grad af digital læring og dannelse i Twinspace.