eTwinning

Blog

Idræt og internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde i grundskolen er ofte noget man forbinder med sprog- og kulturfag. Men hvad med et fag som idræt? Kan idræt tænkes ind i internationale projekter? Det korte svar er “JA”. Bind løbeskoene og tag med idræt ud i verden.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fra ide til realitet 

For at komme i gang med et projekt i idræt skal man ikke nødvendigvis opfinde nye forløb. Der kan ofte være en gevinst ved at tage udgangspunkt i et forløb, der i forvejen er på årsplanen. Det gør planlægningen lettere, og det kan give nye aspekter til et allerede kendt emne. Se på årsplanen og temaerne, hvor kunne det give bedst mulig mening at lave et internationalt samarbejde? På denne måde bliver projektet af sig selv til en del af det faste indhold og pensum. Ved at se det som et ekstra lag på et eksisterende forløb, opleves det ikke som ekstra arbejde. Derimod er det en mulighed for at lukke verden ind i idrætsundervisningen.  

Konkrete eksempler og ideer 

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

Jeg har selv deltaget i og planlagt flere projekter, både hvor idræt var det primære fag og hvor det var en del af et større tværfagligt samarbejde.  

Game wheel: Et projektsamarbejde med en skole i Bayern, hvor idræt var det primære fag. Eleverne udviklede boldspil med udgangspunkt i spilhjulet, hvorefter de delte deres spil og instruktioner med partnerskolen.  

Let’s get healthy: Et større projekt med flere europæiske skoler, hvor idræt indgik som en del af projektet i tværfagligt samarbejde med bl.a. sprog- og kulturfag. 

Store dele af idrætsundervisningen kan tænkes ind i et tværfagligt samarbejde, både i indskoling, mellemtrin og overbygningen.  

Dans og udtryk: Eleverne udvikler en koreografi de deler og instruerer.  

Folkedans: Eleverne viser og deler deres folkedans, her kunne det være spændende at have kulturfagene med.  

Atletik: Der er mange forskellige muligheder her, eleverne kan dele deres resultater, konkurrere og arbejde mere teoretisk gennem eks. Bevægelsesanalyser.  

Der er mange andre sammenhænge hvor internationalt samarbejde kan tænkes ind, dette er blot nogle af de områder hvor det vil kunne lade sig gøre.  

Luk verden ind i din idrætsundervisning 

Gennem det internationale samarbejde bliver undervisningen vedrørende og global, hvilket er motiverende for eleverne. Pludselig er det ikke kun ens egne klassekammerater, der er modtagere af gruppens opvarmningsprogram eller koreografi. Modtageraspektet er i høj grad med til at motivere eleverne og give den daglige undervisning et spændende perspektiv.  

Se på årsplanen og lad verden komme med i din idrætsundervisning.