eTwinning

Blog

eTwinning på årsplanen

På skoler med linjeopdelt overbygning har eleverne aktivt valgt en linje de brænder for, eks. science, idræt eller global. Valget af linje er et udtryk for interesse og fagligt fokus, hvilket stiller krav til hvordan undervisningen planlægges. Hvordan kan eTwinning bidrage til undervisningen i en linjeopdelt overbygning?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

eTwinning på skemaet

Det stiller krav til hvordan den daglige undervisning udføres og planlægges, da eleverne har en forventning til indholdet ud fra deres valg af linje. Man skal derfor som lærer bl.a. overveje hvordan man tænker idræt og science ind i de humanistiske fag, og hvordan man gør undervisningen på en globallinje mere global, når mulighederne for at rejse til udlandet er begrænset.

Etwinning åbner op for nogle forskellige muligheder i en linjeopdelt overbygning, det er bl.a. en oplagt måde at få det globale ind i undervisningen. På Antvorskov skole har vi linjeopdelt overbygning, hvor eleverne kan vælge sig ind på idræt, science eller global. Som noget nyt arbejder vi på at gøre eTwinning til en fast del af globallinjen, hvor målet foreløbigt er 1-2 årlige projekter i klasserne.

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

Ved at gøre eTwinning til en fast del af linjerne og årsplanerne, vil eleverne opleve at deres valg af en globallinje har et tydeligt internationalt aftryk. Der vil ligeledes være mulighed for at oparbejde en kultur for internationalt samarbejde, hvor eleverne bl.a. bliver bevidste omkring deres kommunikation og samarbejde. Denne bevidsthed vil være en fordel for eleverne i forhold til deres fremtidige uddannelse og job. Eleverne vil opleve en faglig sparring med elever fra andre europæiske lande, der kan være med til at udvikle og udvide deres kompetencer i en projektorienteret arbejdsform.

Mange elever har siden nedlukningen i marts arbejdet med diverse videoplatforme til kommunikation og virtuel undervisning, arbejdsformen i  eTwinning vil dermed ikke være fremmed for dem. Det samme gælder for lærerene, der ligeledes har arbejdet på denne måde over en periode. Det vil muligvis gøre det lettere for lærere at gå til et projekt, hvor en stor del af samarbejdet foregår virtuelt.

Udarbejdelse af årsplaner

Hvis man vil arbejde med eTwinning som en fast del af sin undervisning og årsplan, er det en klar fordel at lave det indledende arbejde under forberedelsen af sin årsplan. Der er mange muligheder for at tænke eTwinning ind i årsplanen, ved at være bevidst om det fra starten er det også lettere at tænke tværfagligt, hvilket kan styrke mange projekter. En anden fordel ved at tænke det ind i sin daglige undervisning og som en fast del af en eventuel linje er, at det bliver en naturlig del af undervisningen og pensum, hvilket kan lette arbejdet en del. Mange af de forløb man har liggende fra tidligere, eller som pensum lægger op til, kan sagtens tænkes ind i et eTwinning projekt, og dermed give et allerede kendt forløb en ny dimension.

Fælles forståelse og læring

Ved at gøre eTwinning til en fast del af sin årsplan og de forløb hvor det giver mening, vil man opleve at undervisningen bliver nærværende og motiverende for eleverne. Bl.a. fordi de i høj grad er med til at forme forløbene gennem deres samarbejde. I de projekter jeg har deltaget i, har jeg oplevet eleverne blive motiveret af mødet med elever fra andre europæiske lande. Ud over de mål der er for selve projektets indhold og emne, opstår der en forståelse og læring omkring de forskellige kulturer i Europa.