eTwinning

Blog

Med eTwinning bliver verden mit klasselokale

Corona lukker skoler - eTwinning åbner og lukker verden helt ind i klasselokalet. Derfor - eTwinning er virkelig fedt!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

eTwinning gør en vigtig forskel for både lærere og elever.

"Med eTwinning bliver verden mit klasselokale" fortæller Eva Larsen fra Sønderrisskolen (Aura), Esbjerg. 

Se eTwinning-filmen, hvor elever fra Sønderrisskolen og deres lærer, Eva Larsen, deltager og fortæller om deres oplevelser med at samarbejde online på tværs af Europas græner. 

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

Onsdag den 23.9.2020 mødte en journalist og en filmmand op på ”Gården” (Sønderris, Auraskolen), hvor der var lavet aftale med 8.A og deres lærer Eva Larsen om at deltage i en ny dansk eTwinning-film, som STIL (Styrelsen for IT og Læring) producerer. Filmens fokus er, hvad eleverne oplever og lærer ved at samarbejde virtuelt med deres europæiske jævnaldrende på eTwinning.

Inden optagelserne var alle formaliteter i form af samtykke-erklæringer m.v. udfærdiget. Alle var forberedt til fingerspidserne, eleverne var synligt spændte, informeret om, hvad der skulle ske, og hvilke forventninger der var til dem og deres gruppe. Derudover havde 4 elever indvilliget i at blive interviewet enkeltvis.

Det projekt, elever arbejder med, handler om at skabe miljøbevidsthed hos børn og unge under overskriften: ”CRECS – creating really environmentally conscious students”. De øvrige samarbejdspartnere er fra Holland og Frankrig. Det fælles sprog er engelsk, og alt foregår online. Klasserne er inddelt i grupper, så f.eks. gruppe 2 samarbejder med den hollandske og den franske gruppe 2. Grupperne havde lavet spørgsmål til hinanden – og fik stort indblik i den Corona-hverdag, som vedrører og berører dem alle.

De elever, som efterfølgende blev interviewet, havde forinden modtaget spørgsmålene, så de havde haft tid til og mulighed for at forberede sig. Spørgsmålene var f.eks.:

  • Hvad synes du om at deltage i dette eTwinning-projekt med elever fra andre lande?
  • Hvad gør du / din familie derhjemme for at tænke mere på miljøet? - og hvorfor tror du, det er vigtigt?
  • Hvordan var det at snakke med elever fra Holland og Frankrig? Har du lært noget ved at snakke med dem – og hvad?
  • Hvad kunne du fortælle, som du tror, er spændende og vigtigt for dem i Holland og Frankrig?

God fornøjelse.