eTwinning

Blog

NÅR MAN IKKE KAN REJSE, MEN GERNE VIL MØDES

Hvad gør man, når man nu ikke kan rejse til Sicilien? Svar - brug eTwinning!!!

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En fredag morgen kl. 08.18 mødtes lærere og elever fra Hjerting Skole (Aura) og Istituto Comprensivo Statale “Viovanni Verga”, Viagrande.

Corona har – indtil videre – sat en stopper for at kunne rejse, så derfor mødtes lærerne og eleverne online via eTwinning.

Mødet var arrangeret af de 2 lærere, Louise Clemmensen og Arianna Muccio, som har fået godkendt Erasmus-projektet VINO, der handler om at gøre elever i Danmark og i Sicilien bevidste om vores fælles kulturarv med udgangspunkt i Vikingerne og Normannerne. Eleverne skal både samarbejde om løsning af opgaver, kommunikere mundtligt og skriftligt (engelsk) og på udveksling på skolerne i Viagrande og i Hjerting.

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

Den fælles samarbejdsplatform er eTwinning, hvor lærerne har oprettet projektet VINO og fået tildelt et TwinSpace. Her lægges alle informationer, opgaver, billeder og samarbejder op og deles. https://twinspace.etwinning.net/92927/pages/page/1658216

Før påske var der planlagt møde, hvor eleverne skulle præsentere sig og snakke om påsketraditioner; gækkebreve, mad, familie-møder, aktiviteter. Eleverne fandt ud af, at nogle traditioner er ens for begge lande og andre ukendte.

Skolen i Viagrande præsenterede en online-bog med billeder og tekst om påsken og dens traditioner. Online-bogen bidrager til at understøtte forståelse for anderledes traditioner som f.eks. indbagte æg. Eleverne fra Hjerting kunne så præsentere gækkebreve for eleverne fra Viagrande.

Hvad mon eleverne får ud af sådan et online møde altså ud over viden om en helt anden kultur, får hørt, talt, forstået engelsk, et autentisk kulturmøde?

  • Jeg synes at det var rigtig sjovt og hyggeligt at møde dem. Jeg synes også at det fungerede godt, men tror det ville fungere bedre på teams. I hvert fald kunne jeg godt tænke mig at møde/snakke med dem igen. Personligt synes jeg også at det var rigtig fedt at blive udfordret med at sit Engelsk.
  • Jeg synes det var meget hyggeligt og høre hvad deres hobbier var og hvem de bor sammen med osv... jeg synes nogen af dem var lidt svære at forstå.
  • Jeg synes at det var fedt at mødes med nogen fra en anden kultur men det var lidt akavet. Og jeg har nok ikke fået så meget ud af det, men det var meget sjovt og spændende at høre og snakke med nogen fra et andet land. 

De 2 lærere, Louise og Arianna, bad eleverne snakke sammen 2 og 2 om ”små” emner; din yndlingsfarve, dit kæledyr, hobby og musik. Hvor længe har man påskeferie i Danmark / Italien?

Eleverne fortalte om deres hobby, kæledyr, sport, computerspil og udendørs aktiviteter.

Alinas skærm ”fryser”. Teknikken var udfordrende. Men heldigvis kunne alle høre Alina fortælle om sine kæledyr, at hun bor på en gård, og spiser friske æg hver dag.

En af eleverne kommenterede efterfølgende på teknikken:

  • Jeg synes det var godt men kan bedre lide teams fordi der kan jeg finde ud af at tænde min mikrofon. Jeg synes også at det er smart at man skal klikke på et link og så er man der.

Her præsenterer Manuel sig: fortæller at han bor i et hus, spiller violin, har 4 katte, og at hele hans familie er syge af Corona.

Asger bor lidt uden for Hjerting med sin familie. Han dyrker sport, men det er ikke muligt i øjeblikket pga Corona. Han kender ingen, som er syge af Corona.

Her følger et par elev-kommentarer om samarbejdet:

  • Jeg synes ideen om grupper er god men måske kunne man være 3 danskere og 3 italienere.
  • Jeg syntes det var hyggeligt at snakke med dem og fint at komme ud i grupper hvor vi er 2 fra hvert land så vi altid har en der kan hjælpe os med f.eks ord.
  • Synes ideen om gruppe arbejde var en virkelig god ide, da jeg tror det kan hjælpe mange af os med at kende dem bedre, uden der sidder 40 mennesker og kigger.

eTwinning kan så meget og har gjort det muligt for lærere og elever, som deltager i VINO-projektet at rejse og samarbejde online her det sidste skoleår. Eleverne i Viagrande og i Hjerting har mødt og set hinanden online, talt sammen på engelsk, lyttet og skullet forstå på engelsk, samt fået indsigt i og en forståelse for hinandens påsketraditioner. eTwinning understøtter Erasmus-projektet VINO og bidrager til at styrke elevernes interkulturelle og fremmedsprogskompetencer.