eTwinning

Blog

Nordic-CRAFT

37 deltagere fra de nordiske lande, arbejdede den 3-5 marts 2020 med Nordic-CRAFT. Deltagerne bestod af både erfarne og nye brugere af eTwinning og Nordic-CRAFT. Hvilket skabte dynamik og nysgerrighed i arbejdsprocessen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nordic-CRAFT

CRAFT står for ”Creating really advanced future thinkers”, hvilket i højeste grad er noget der arbejdes med i nutidig undervisning. Særligt nu hvor både teknologi og teknologiforståelse er en del af undervisningen på flere skoler. Kunsten er, at det ikke bliver en ”mere” ting i den daglige undervisning, men noget man passer ind i sin årsplan og pensum. CRAFT ligger i høj grad op til, at man som lærer skaber projekterne sammen med eleverne. Man ser på verden globalt såvel som lokalt, og finder interessante problemstillinger at arbejde med. Det kan være alt fra Global opvarmning til madspild på den lokale skole. Fælles for projekterne er, at eleverne gennem teknologi og innovativ tankegang kommer med mulige løsningsforslag.

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

eTwinning Nordic-CRAFT seminar

Seminaret var et fysisk event i forbindelse med Danmarks Læringsfestival. Seminaret bestod derfor af relevante keynotes, introduktion til opgaven som Nordic CRAFT dommer, votering ved Nordic-CRAFT, og planlægning af et eTwinning-Nordic CRAFT projekt. Derudover var der mulighed for at besøge de forskellige messestande og lade sig inspirere af det nyeste materiale til den daglige undervisning.

Snakken gik hurtigt mellem de deltagende lærere, både i forhold til lærergerningen og mulige projektideer. Det var tydeligt at alle havde mod på at udvikle nye eTwinningprojekter, samt opgaven som dommer ved Nordic CRAFT.

Foto: eTwinning.dk, Kristine Marika Klang

Alle de deltagende lærere havde en færdig projektbeskrivelse med hjem, projekterne viste et bredt udsnit af relevante emner og problemstillinger. Personligt fik jeg oprettet og planlagt et projekt med min kommende 8. klasse og Gjettum Ungdomsskole i Norge. Projektet hedder ”Global Warming: Why is it happening? - A Nordic CRAFT project”. Eleverne skal arbejde sammen om forskellige emner relateret til global opvarmning. Det vil være et tværfagligt projekt mellem engelsk og fysik/kemi, hvor eleverne bl.a. skal arbejde med fossile brændstoffer og elektricitet. De norske og danske elever skal i mindre grupper indledningsvis brainstorme på mulige emner og problemstillinger. De samme grupper kommunikerer undervejs om deres projekt, hvor de bl.a. skal vidensdele om det valgte emne. Projektet er en del af den kommende årsplan, og passer med pensum i begge fag. På denne måde bliver det en naturlig del af den daglige undervisning.

Dele af projektet vil være offentligt tilgængeligt, og vil derfor kunne fungere som inspiration for lærere, der gerne vil i gang med et Nordic CRAFT projekt. Projektet forventes at køre i efteråret 2020.

Udbytte af eTwinning - Nordic CRAFT

eTwinning-Nordic CRAFT giver eleverne mulighed for at udvikle ideer og løsninger sammen med elever fra andre lande. Eleverne arbejder projektorienteret og innovativt, og får gennem deres samarbejde en fælles forståelse for de emner de arbejder med. Eksempelvis en bevidsthed om deres rolle i den Globale opvarmning. Gennem deres samarbejde får de en bred baggrundsviden, og en faglig forståelse for hvad der ligger til grund for det valgte emne.

Foto: eTwinning.dk, Mads Sode

Som lærer er det en fornøjelse at opleve elevernes seriøsitet og stolthed omkring deres projekter. Eleverne oplever at blive hørt og taget seriøst, særligt de grupper hvor firmaer, eller andre relevante instanser har lyttet til dem og bidraget til deres projekt. Projekterne giver mening for eleverne, netop fordi de ofte kan relatere det til deres egen hverdag.

På seminaret så vi. bl.a. et projekt hvor eleverne havde udviklet et mobilt batteri til deres cykler, da de kommer fra Bergen og ofte skal cykle op af bakker. En problemstilling der er relevant for dem lokalt, men samtidig skaber værdi for andre end dem selv. En anden gruppe, fra Finland, havde undret sig over hvad der egentlig blev af det mad der var til overs i skolens kantine. Sammen med elever og lærere på skolen undersøgte de hvor meget madspild der var. Gennem en spørgeskemaundersøgelse spurgte de ind til hvordan det kunne løses, og hvordan andre elever så på det. De udviklede en app, der kunne give ideer til, hvordan man kan bruge den resterende mad i andre retter. Et flot projekt med fokus på bæredygtighed og miljøbevidsthed. Fælles for eleverne i begge projekter var, at de alle viste gejst og engagement omkring deres projekter. Netop fordi de havde været med i hele processen, og selv havde udtænkt deres ideer og produkter.

Eleverne var tydeligt bevidste om deres proces, og den læring de havde fået gennem arbejdet med deres emner. Det er netop det projekter som disse giver eleverne, muligheden for at fordybe sig i et relevant emne, hvor de samtidig har mulighed for at udnytte deres fantasi. Hele fremgangsmåden i CRAFT hjælper eleverne gennem projektfaserne, og holder dem på sporet i deres arbejde. Samtidig giver fremgangsmåden rig mulighed for, at eleverne kan lade egne ideer og løsninger være den bærende del af deres projekt.

Mulige perspektiver

Nordic CRAFT giver mange muligheder for tværfagligt samarbejde med fokus på idegenerering og innovativ tankegang. Jeg ser frem til at være en del af projekterne sammen med eleverne, hvor elevernes og lærernes kompetencer bliver sat i spil. Ved at bringe elevernes såvel som lærernes kompetencer i spil, kommer eTwinning portalen og tankerne bag CRAFT i den grad til deres ret.