eTwinning

Blog

Knock knock knock

Klassens elever kommer løbende og åbner havedøren for to mærkeligt udseende mystiske personer, der banker på…

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På spørgsmålet Are you class 4 Asgaard School lyder et højt jaaaa lyder fra eleverne, og vi rykker ind til tonerne fra … Den lyserøde panter….. bardum - bardum - bardum……….

Eleverne ved det ikke, men de deltager sammen elever fra en fransk, en spansk, en britisk og en hollandsk skole i et lige godkendt og bevilget Erasmus+ projekt. Skolen har i projektet fået penge til at 20 elever og 12 lærere kan besøge de samarbejdende skoler i løbet af de næste år.

Efter at have ’called headquarter’ og forsikret de andre lande om, at vi er det rigtige sted, spørger vi eleverne, om de har lyst til at være helt specielt udvalgte Top Secret Agents, der sammen med de andre skolers elever vil være med til at gøre verden til et bedre sted. Og det vil de selvfølgelig - vi går rundt og småsnakker med eleverne på engelsk. Vi kan kun tale engelsk, men forstår en lille bitte smule dansk - og eleverne er nysgerrige og vil gerne spørge.

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

Vi slutter vores introduktion med den hemmelige besked, der ligger til klassen på internettet i vores top secret headquarter ’twinspace’. Her har projektlederne sammen produceret en intro til første elevopgave. Eleverne skal designe deres egen Secret Agent  - og så går de i gang. Vi følger eleverne i et dobbeltmodul og kan selvfølgelig kun snakke engelsk - er der noget, de ikke forstår, må læreren oversætte.

Vi har nu startet alle tre 4. klasser op og det har været ’supersjovt’. Skægt at opleve så mange forskellige reaktioner på den udfordring, at vi kun talte engelsk. Også dejligt at se den iver og kreativitet, eleverne lagde for dagen i deres Agent-tegninger. Og så er det jo fedt at mange elever gerne ville snakke engelsk til os for vi kunne jo ikke snakke dansk!

Top Secret

Projektet handler i virkeligheden om CLIL - ”Content and Language Integrated Learning” at bruge Fremmedsprog (her engelsk) i andre fag for at fremme elevernes sproglige kompetencer i faglige sammenhænge.

Nogle af samarbejdsskolerne har rigtig stor erfaring med CLIL og hele forløbet skulle være startet op med et fælles møde med fokus og kursus i Spanien for at blive klogere på CLIL, som nogle af samarbejdslandende har megen erfaring med.

Da vi alligel ikke har udsigt til at rejse foreløbig som planlagt, besluttede vi at gå i gang med opgaver, eleverne kan dele online. Første opgave er at designe nationale Top secret agents - hvoraf en udvælges efter afstemning til at være hver skoles nationale mascot.

Vi har i de fem lande udvalgt forskellige fag, hvor der bliver lavet forløb til og med eleverne. Elev målgruppen er 10-12 årige. I Danmark er valgt 4. klasse og natur/teknik, da vi i forvejen også arbejder med ultrabit på årgangen. Så vores elever skal - når eleverne fra de andre lande kommer på besøg vise, hvad de selv har lavet - og lære de besøgende elever at bruge microbitten

Da vi skulle vælge et fælles tema blev det verdensmålene fordi det er i fokus og selvfølgelig bæredygtighed. Hvert land har udvalgt et verdensmål nr. 7 bæredygtig energi. Så lærere og elever på 4. årgang skal i løbet af de næste par år bygge og programmere og planlægge forløb med samarbejdsskolerne.

Foto: Annie, Tine og Kasper - Asgård Skole - vejlederteam erasmus+

I første omgang har vi fået involveret klassernes lærere i dansk, natur/teknologi samt engelsk. 4. årgang vil være den gennemgående årgang, der fortsætter næste år. Men vi håber naturligvis på at det tidspunkt, hvor vi igen kan rejse, og vi får besøg fra de andre skoler at vi da kan præstere et show for vores gæster, der involverer hele skolen.

CLIL: https://www.languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL%20Book%20DK.pdf

Definition “CLIL er en dobbelt fokuseret uddannelsestilgang i hvilken et andet sprog anvendes ti l både undervisning og læring af såvel indhold som sprog.” (EuroCLIC 1994) Sagt mere enkelt, så integrerer CLIL både indholdslæring og sproglæring. I CLIL lærer eleverne et eller flere af deres skolefag i et målsprog, som oftest er engelsk, men også nogle gange på andre andetsprog. Eleverne/studerende forventes ikke at være duelige i det nye sprog, før de begynder at lære. De lærer nemlig det sprog, der behøves for at lære samtidig med, at de lærer faget.