eTwinning

Blog

Der var engang en eTwinning kontakt …. og det er ganske vist!

Fra Det Indiske Ocean til Vesterhavet (La Reunion og Varde).

Publiceret

Der var engang en lærer, Françoise Cazanove, fra øen La Reunion (et fransk distrikt i Det Indiske Ocean) der skrev ud via eTwinning og søgte en kontaktskole i Danmark. Henvendelsen blev delt i Varde Kommunes netværk, og Tina Fink fra Frelloskolen sagde ”ja tak”. Og det er ganske vist; således opstod ikke bare en kontakt og et samarbejde, men også et besøg.

Elever på Frelloskolen har samarbejdet via eTwinning-portalen med eleverne på skolen Collège Mille Roches i byen Saint-André om affaldssortering. De har klassevis og i fællesskab på tværs af oceanet løst opgaver om miljø, sendt hinanden billeder og informationer, oplevet kontraster, ligheder og bare ”almindelige” kulturforskelle.

Ud over at samarbejde online via eTwinning portalen, valgte de 2 lærere, Tina Fink og Françoise Cazanove at fortsætte og styrke den gode kontakt. Skolen Collège Mille Roches søgte og fik godkendt Erasmus-midler til at kunne rejse på skolebesøg. Derfor var der stor begejstring i uge 17 (2022), hvor 12 elever fra Saint-André ankom til Varde og således fik mulighed for at mødes (et autentisk kulturmøde).

eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker digital platform udviklet for lærere og elever til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter i Europa. Vi er nogle eTwinning ambassadører fra grundskolen, som gerne vil udbrede kendskab til de mange muligheder med eTwinning. Beskrive, debattere og dele gode undervisningsforløb i forhold til eTwinning. Vi vil bruge bloggen til dels at beskrive og debattere vores arbejde med eTwinning og dels at beskrive spændende projekter med og til elever i eTwinning projekter.

Eleverne fra Collège Mille Roches skolen mødte eleverne fra Frelloskolen på engelsk, fik oplevet en dansk skolehverdag, set Vadehavet, Varde og spist aftensmad hos en værtsfamilie en ganske almindelig torsdag.

Der er på alle områder meget langt fra Saint-André til Varde. Derfor havde lærerne valgt at have fokus på ”kulturmødet”. Men derudover forsatte eleverne deres samarbejde omkring affaldssortering; hvordan gør I?, hvordan kan vi lære af hinanden og gøre det endnu bedre?

Efter besøget fortæller eleverne fra Frelloskolen, at selvom vi fysisk er så langt fra hinanden, så er der mange ting, som er helt ens, men så sandelig også ting, der er vidt forskellige. En skoledag i Danmark er fx vidt forskellig fra en skoledag i La Reunion, men at affaldssortere det gør vi stort set på samme måde.

Og det er ganske vist!!! Varde Kommune har også fået godkendt Erasmus-midler (EU’s program for læring) til skolebesøg, så i uge 39 (2022) rejser 12 elever sammen med Tina Fink på genbesøg hos eleverne på Collège Mille Roches La Reunion.

Sådan opstod et fuldstændig fantastisk, anderledes og kontrastfyldt samarbejde på baggrund af en henvendelse på eTwinning.

eTwinning kan så meget mere end bare online samarbejde!