Dansk som andetsprog

Blog

”Det er en del af skolens dannelsesopgave, at alle elever lærer sproget i fagene”

Sådan siger en bachelorstuderende, Caroline, på Københavns Professionshøjskole. Hun har valgt at skrive BA i dansk som andetsprog i kombination med sit undervisningsfag, samfundsfag. Vi holder et møde, for jeg er interesseret i at finde ud af, hvorfor hun vælger den kombination.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Caroline fortæller at samfundsfag udfordrer mange elever sprogligt. ”Der er mange abstrakte begreber, abstrakt sprog og svære tekster, og hvis ikke fagsproget bliver indarbejdet som en del af det faglige, så svigter vi eleverne”.

Flersprogede elever og sproget i samfundsfag

Jeg spørger til flersprogede elever med dansk som andetsprog, eftersom det er min faglige interesse, og Caroline siger, at hun i sin undervisning må forholde sig til kulturel og sproglig kapital hos alle elever, altså både de flersprogede og etsprogede elever. BA-opgavens fokus ligger dog hos de flersprogede, fordi der er mange fra den gruppe, der ikke får afgang til samme læring, når skolen reproducerer nogle bestemte mønstre. ”Skolen, i hvert fald samfundsfag, forventer en bestemt forforståelse og sproglig kompetence hos eleverne. Det er vi nødt til at forholde os til”. Jeg beder om et eksempel, og Caroline bringer det samfundsfaglige vidensområde livsverdensperspektiv på banen. Hun fortæller, at det tit lægger op til, at elevernes forholder sig til et emne ud fra deres egne holdninger og synsninger, men at det ikke er godt nok at nøjes med det. Elevernes livsverden kan være et afsæt, men målet er at eleverne opnår en mere faglig forståelse for et emne, fx hvor forskellige holdninger mødes. Her kommer nogle elever til kort. De kan ikke deltage i en faglig diskussion, hvis ikke samfundslæreren har lært dem, hvordan man diskuterer fagligt, hvilke formuleringer og hvilket sprog, der forventes af dem.

Dansk som andetsprog

Bag bloggen står undervisere i Dansk som andetsprog på professionshøjskolerne. Den vil handle om dansk som andetsprog på læreruddannelsen og i folkeskolen med lektor Lone Wulff som primær skribent. Hun underviser på læreruddannelsen og på videreuddannelsen, Professionshøjskolen København, i fagområdet Dansk som andetsprog og samarbejder desuden med folkeskolelærere om udvikling af undervisning der inddrager dansk som andetsprog i skolens fag.

Carolines interesse for elever, der går i skole på deres andetsprog, og interessen for fagsprogets betydning for læringen, kommer fra det obligatoriske modul på læreruddannelsen ’Undervisning af tosprogede elever’. Caroline siger, at modulet skabte en kobling mellem fagdidaktik og sprogdidaktik, og at det gav hende redskaber til at planlægge fagundervisning, hvor eleverne udvikler den mundtlige og skriftlige kompetence, de har brug for, når de skal deltage i samfundsfag.

Ny læreruddannelse og dansk som andetsprog - vi venter spændt!

Modulet ’Undervisning af tosprogede elever’ blev oprettet i forbindelse med læreruddannelsen fra 2013, mens linjefaget Dansk som andetsprog blev nedlagt. Fire år senere, i 2017, kom de første dimittender 'med' LU13. Yderligere fire årgange efter, altså i dag, i 2021, har endnu flere gennemgået modulet og forhåbentlig fået forståelse for, at alle elever skal undervises, så de kan deltage i fagenes undervisning ligegyldig hvilken kapital, sproglig eller kulturel, de kommer med. I 2022 kommer der en ny læreruddannelse, og med nye læreruddannelser følger altid revisioner, omlægninger, opståen og nedlæggelse. Det bliver interessant at følge, hvad der sker med fagligheden dansk som andetsprog og med forståelsen af dansk som andetsprog som en del af fagenes didaktik. Jeg håber revisioner denne gang er både velinformerede og ambitiøse, så flere studerende fremover kan specialisere sig i dansk som andetsprog, ligesom Caroline.