Dansk som andetsprog

Blog

Mangel på specialister i dansk som andetsprog

Eller: Når professionsuddannelse ikke samstemmes med professionen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Dette efterår har min mailbox været fyldt med mails fra fagkollegaer i folkeskolen. Fælles for disse mails er en efterspørgsel på specialister i dansk som andetsprog i folkeskolen. Lærere har spurgt efter studerende med en særlig viden om dansk som andetsprog, de har sendt jobopslag, og fælles for jobopslag og forespørgsler er: Vi mangler lærere som kan varetage faget dansk som andetsprog – i almenområdet såvel som i basisundervisningen. I løbet af efteråret har jeg desuden talt med skoleledere og kommunalt ansatte inden for området. De siger det samme. Jeg har sendt opslag og forespørgsler videre, velvidende at de studerende har brug for tid til at være studerende og komme videre i deres uddannelsen, og på trods af at de studerende ikke kan uddannes som specialister i dansk som andetsprog. Faget dsa blev afviklet fra 2013, ved sidste reform af læreruddannelsen til manges store forundring. Det skete på baggrund af argumenter, som ikke har noget med folkeskolens, lærernes eller studerendes behov at gøre. Nu er vi åbenbart i den situation, at manglen på den dsa-faglige kompetence rammer skolerne. Og eleverne. Og lærerne. Som forudsagt.

Ny læreruddannelsen

I oplægget til den ny læreruddannelse stilles der forslag om at genindføre faget dansk som andetsprog. Det møder naturligvis stort bifald i mine faglige kredse. Det er faktisk ret fantastisk! Vi ser frem til igen at uddanne lærere, som kan varetage og udvikle en af folkeskolens store og vigtige opgaver. Det vil få betydning for skolens flersprogede elever, for deres klasser og lærere.

Dansk som andetsprog

Bag bloggen står undervisere i Dansk som andetsprog på professionshøjskolerne. Den vil handle om dansk som andetsprog på læreruddannelsen og i folkeskolen med lektor Lone Wulff som primær skribent. Hun underviser på læreruddannelsen og på videreuddannelsen, Professionshøjskolen København, i fagområdet Dansk som andetsprog og samarbejder desuden med folkeskolelærere om udvikling af undervisning der inddrager dansk som andetsprog i skolens fag.

Og mange år senere…

Der kommer dog til at gå nogle år. Ret mange, faktisk. Læreruddannelsen skal først igennem den politiske proces, og der kan, som bekendt, ske mange ting med et område som dsa. Derpå skal uddannelsen implementeres, enten med start til sommer eller et år senere, i august 2023, og så skal vi vente to år, før dsa-faget udbydes (altså i ’24 eller ’25). Det ligger nemlig på 3.-4. årgang. Derpå skal de studerende studere. Det betyder, at de første nye dsa-uddannede folkeskolelærere dimitterer i 2026 eller 2027. Hvis altså faget bliver en del af uddannelsen.

Der er længe til 2026, så skolerne bør finde på andre løsninger de næste mange år for de flersprogede elever og deres lærere.

Jeg vil lade dette stå som et beskæmmende eksempel på en professionsuddannelse, som ikke samstemmes med professionen og udtrykke håb om, at det bliver bedre i den kommende udgave af læreruddannelsen.