Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk

Blog

Forældrekommunikation

Vi møder mange forældre, som ikke alene har en mening om, hvordan vi skal undervise deres barn; de vil også gerne bestemme, hvordan deres barn skal undervises.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg arbejder på en privatskole i Ishøj. Ingen tvivl om, at det har sine fordele at være ansat på en privatskole, men en af de ulemper, vi har – og som også flere og flere lærere i folkeskolen oplever – er, at vi møder mange forældre, som ikke alene har en mening om, hvordan vi skal undervise deres barn; de vil også gerne bestemme, hvordan deres barn skal undervises. De færreste mennesker blander sig i mekanikerens arbejde på deres bil, men flere og flere mener, at de har større forstand på pædagogik og didaktik end os, de professionelle og uddannede lærere.

Men der er også samfundsmæssigt meget pres på forældre. Vi ønsker alle sammen, at vores barn skal klare sig bedst muligt. De fleste forældrehenvendelser bunder mere i en bekymring for deres barn end i en decideret kritik af lærerens gøren og laden.

Kort før skolehjemsamtalerne i november prøver jeg altid at sende en slags ”statusrapport” over, hvad vi har lavet i engelsk, og hvordan de første måneder af skoleåret er gået. Jeg gør det dels for min egen skyld, men også i høj grad for at berolige forældrene. I min statusrapport gør jeg det tydeligt, at jeg har styr på det, jeg laver, at jeg har overblikket, og at jeg vil deres børn det godt.

Engelsk-bloggen

Engelskbloggen provokerer, engagerer, skaber debat og lægger op til dialog og udvikling af engelskfaget og didaktikken. Vær med! Skriv, like, kommenter!

Resultatet er, at jeg får meget stærk opbakning fra forældrene, fordi de føler sig trygge.

Her er et eksempel på min status til forældrene i en af mine 8 klasser.

---------------------------------------------------------------------------

8b

Vi er cirka en tredjedel igennem skoleåret, og det er tid til at gøre status.

8b Jeg er så glad for at have klassen tilbage. 8b har et vanvittigt højt fagligt niveau. Kvaliteten af deres arbejde og ikke mindst deres logbøger i engelsk er usædvanlig højt.

I næste uge skal de fremlægge projekter om følgende emner:

·       Writing the first chapters of their first novel

·       Elon Musk

·       Eminem

·       Human Rights

·       Plastic surgery

·       E-sports

·       Ryan Reynolds

·       Conor McGregor

·       Reading TJ and the cup run

·       Wilsonator

·       Frank Ocean

·       India

·       Post Malone

I september var emnerne:

·       Princess Diane

·       Jaycee Lee Dugard

·       Sideman

·       Nash tackle

·       Fitz (Youtuber)

·       The death of XXX tentacion

·       Harry Kane

·       Microsoft

·       Marilyn Monroe

·       Twilight

·       Ender's Game

·       Reading the 100

Niveauet var generelt meget højt. Projekterne var interessante, eleverne var engagerede, og det sproglige niveau meget fint. Jeg lærer meget om, hvad der rører sig i ungdomskultur og om nicheemner, og eleverne arbejder med emner, som er interessante for deres peergruppe. Det betyder, at engelsk bliver brugt i en konstruktiv og personligt relevant kontekst, hvilket er med til at motivere og styrke elevernes læring.

I næste uge deltager vi også i DM i Fagene i faget engelsk. Det er første gang, at engelsk er med i konkurrencen. Vi deltager selvfølgelig for at vinde. Om vi er i stand til det, vil tiden vise. Da engelsk aldrig har været med før, er der ikke eksempler fra tidligere år, som man kan forberede sig på. Så det bliver spændende, fordi vi ikke aner, hvad ”testen” går ud på.

Klassen har skrevet én stil indtil videre, og i denne uge vil vi aftale det næste stileemne. Stileskrivning er en del af den skriftlige prøve i engelsk, og vi har fokus ikke bare på skriftlig korrekthed, men også på kreativ skrivning. At være både korrekt og kreativ kræver et stort ordforråd, en fornemmelse for sproget og fokus på korrektheden. Disse tre færdigheder trænes godt ved frilæsning, som jeg bruger meget krudt på. Næsten alle timer starter med ca. 15 minutters frilæsning. Det er, fordi jeg gerne vil støtte elevernes læsning derhjemme. Det giver mig også mulighed for at snakke med eleverne om deres valg af bøger og for at finde titler, som kunne interessere den enkelte elev.

I oktober var vi i teatret og så et engelsk stykke, ”The Woman in Black”, udført af en engelsk teatergruppe. Jeg tror, at det var en meget sjov oplevelse for samtlige elever. De skreg! J Og stemningen var helt i top bagefter på vejen tilbage til Ishøj.

8b I uge 41 havde vi besøg af to lærere fra Østrig, som gerne ville se elevautonomi i praksis. På samme tid havde vi besøg af en tysk fotograf fra Stuttgart, som var kommet for at tage fotos til en artikel, som jeg har skrevet til et tysk magasin. Artiklen bliver offentliggjort i midten af november.

I december får vi fornemt besøg af den tidligere FBI-agent James Fitzgerald. Han vil holde et oplæg om sin tid i FBI. Kontakten til James Fitzgerald kom i stand, da en elev fra sidste års 8. klasse var i gang med at lave et projekt om Unabomberen, en amerikansk universitetslektor i fysik, som sendte bomber til universiteter og flyselskaber (UNiversity and Airlines = UNAbomber). Manden blev efter 17 års efterforskning fanget af James Fitzgerald, som i mellemtiden havde opfundet ”forensisk lingvistik” (dvs. man bruger forbryderens sprog fra trusselsbreve osv. til at afsløre vedkommende).

Besøget har fået en del mere opmærksomhed, end jeg havde forestillet mig (se f.eks. her: https://www.tv2lorry.dk/artikel/14-aarig-elev-tog-kontakt-til-kendt-fbi-agent-nu-kommer-han-til-ishoej). Så vidt jeg ved, kommer TV Lorry, TV Ishøj og Ekstra Bladet til oplægget den 14. december. TV Ishøj var på skolen i går for at lave interviews med eleven og mig

https://www.youtube.com/watch?v=q6SfhrLzA5E&feature=youtu.be

Så det er noget af et kup, vi har gjort, og det er et bevis på, at det kan give nogle meget spændende resultater, når eleverne i forbindelse med deres projekter rækker ud til ukendte, men interessante personer i engelsktalende lande. Lige nu er der flere elever i 7a og 9a, som har fået kontakt til personer, der giver input til deres projekter. I 9a er der en gruppe, som arbejder med emnet ”School shootings i USA”. De har skrevet med en mor, som mistede sin datter i en ”school shooting”, men som forsvarer retten til at købe og eje våben. Det har givet mange spændende overvejelser.

Både 8a og 8b har nu fået en international penneven. Vi samarbejder med en skole i Finland. Alle vores elever har hver fået et brev fra en 14-årig skoleelev i Finland, og de har også alle sammen skrevet deres svar. Det er påfaldende, at vores elevers engelskkundskaber er væsentlig bedre end finnernes. Man hører meget om, hvor godt det finske skolesystem er, men de samfundsnormer og den eksponering for engelsk, som vores elever møder, betyder, at vores elever er dygtigere i engelsk.

Lærerevaluering

I dag bad jeg klassen evaluere deres engelsklærer (mig). De skulle svare på 14 spørgsmål om min undervisning. (I kan se spørgsmålene på elevernes computer under teams.) Svarene var meget positive, og det lader til, at de er tilfredse og trygge og synes, at de lærer meget i timerne.

Læsning og logbøger

Læsning og logbøger er de to værktøjer, der bedst styrker elevernes læring. Jeg giver sjældent lektier for, men jeg beder eleverne om at læse derhjemme og skrive om deres læring, deres læsning og deres projektarbejde derhjemme (og i skolen). Jeg synes ikke, at I forældre skal have skænderier med jeres børn om frilæsning og logbøger, men I må meget gerne rose dem, når de læser/skriver. Jeg synes, at I alle burde prøve at læse jeres barns logbog – det giver jer et meget godt indblik i, hvad det er, de arbejder med i engelsk, og hvad deres sproglig niveau er.

Tusind tak for jeres støtte og opbakning. 8b er dejlig klasse, som formår at overraske og begejstre mig. Ros til jer forældre for de kompetente unge mennesker, som I sender i skole.

Hilsen

Frank

---------------------------------------------------------------------------

Men tager det ikke lang tid at lave sådan en statusrapport? Det tager mig to-tre timer at sætte sådan en status sammen. Jeg har fem klasser, som jeg underviser i engelsk, og jeg bruger rapporten i alle fem klasser med nogle små ændringer til de enkelte klasser. Så i første omgang tager det mig to-tre timer, og de efterfølgende tager kun 20-30 minutter, da der er meget, der kan genbruges. Så totalt taler vi om en investering på ca. 5 timer, hvilket er givet godt ud, når man ser, hvor meget jeg får tilbage på goodwillkontoen.

Behovet for at berolige forældrene er måske lidt større for mig end for de fleste lærere, idet jeg praktiserer elevautonomi, hvor eleverne har meget selvbestemmelse i timerne og i forhold til, hvordan de skal/vil lære engelsk. Men jeg er sikker på, at alle lærere kan bruge den ekstra styrke, respekt og opbakning fra forældrene, som en sådan status giver.