Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk

Blog

Glem grammatik – læs en bog!

Jeg ser tit på de sociale medier, at lærere efterlyser grammatikbøger eller forslag til andet grammatikmateriale til deres klasser, og det løber mig koldt ned ad ryggen hver gang.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Engelsk er verdens bedste fag at undervise i. Der er så meget spændende, man kan lave, og alt for lidt tid til at nå det hele, så hvorfor bruge kostbar læringstid på noget, der kun har minimalt udbytte?

Jeg har prøvet at undervise i grammatikregler. Eleverne kan godt finde ud af at bruge reglerne, mens de laver opgaver, men når de bagefter skal bruge de samme regler i almindeligt sprog (skriftligt eller mundtligt), er det hele glemt. Sagen er, at vi lærer sprog i en kontekst og ikke som en liste af regler.

Jeg har for nyligt genlæst Stephen Krashens bog ”The Power of Reading”. Krashen er blandt superstjernerne i forskning i sprogtilegnelse. I bogen skriver han (side 10) om et forsøg, der går ud på at undervise forskellige grupper studerende i at bruge konjunktiv på spansk. Den klasse, der fik målrettet undervisning i brugen af konjunktiv, klarede sig dårligere end en anden gruppe, der havde læst frilæsning.

Engelsk-bloggen

Engelskbloggen provokerer, engagerer, skaber debat og lægger op til dialog og udvikling af engelskfaget og didaktikken. Vær med! Skriv, like, kommenter!

På side 25 skriver Krashen: ”Frilæsning er næsten altid bedre end nogen anden metode til at udvikle ordforråd, skrivefærdigheder og grammatik.” Og han går videre på side 27, hvor han skriver: ”Forskellige studier helt tilbage til 1935 viser, at grammatikundervsning ikke har nogen indvirkning på læse- og skrivefærdigheder” og på side 28: ”Det er svært at komme uden om den konklusion, at grammatikundervisning ikke er med til at udvikle læse-/skrivefærdigheder, men at evnen til at bruge korrekt grammatik er en direkte konsekvens af læsning.

Nu spørger du måske, om jeg ALDRIG underviser i grammatik. Svaret er: Næsten aldrig! Jeg har min ”Seven deadly errors”-plakat hængende i 6.-9. klasse.

The seven deadly errors!

1.      to/too/two

I go to school.

I have too much homework too.

Two (2) boys.

2.      their/there

There are 3 girls in the class.

They do their homework.

3.      ys/ies

1 boy                       2 boys

1 baby                     2 babies

4.      a/an

a boy, a girl

an apple, an umbrella

5.      who/which

the man who killed the woman.

the book which I gave you.

6.      e.g./i.e./etc.  

7.      I

The girl I know is ….

Men disse regler ser jeg mere som hjælp til stavning end som grammatik.

Når jeg giver stile tilbage til mine 8. og 9. klasses elever, plejer jeg i plenum at tage fire-fem sproglige fejl op, som mange elever har lavet. Det gør jeg for at vise, at det er vigtigt, at eleverne genlæser og selv redigerer deres stile inden aflevering, og for at gøre opmærksom på, at jeg forventer præcision og kvalitet, når de skriver. For selvom jeg ikke underviser i grammatik, forventer jeg, at eleverne skal have sproglig opmærksomhed, og at de skal kæle for deres sprog. De skal ikke gennemgå uregelmæssige udsagnsord eller kongruens, men de skal læse deres tekst og vurdere, om de udtrykker sig bedst muligt, om det ”lyder” engelsk, om det er et passende ordforråd, om de kunne udtrykke sig pænere eller mere præcist - ligesom en kunstner kigger på sit maleri og færdiggør det eller starter forfra, hvis nødvendigt.

Gennem frilæsning og anden eksponering for engelsk lærer eleverne, hvordan man bruger sproget. Det sker helt ubevidst ligesom eksempelvis rækkefølgen for tillægsord i engelsk. Der er næppe ret mange af jer, der tænker over denne rækkefølge, når I bruger engelsk, og hvad ville der ske, hvis I gjorde det?... Jeres sprog ville gå i stykker. Det har I nemlig ikke tid til, når I er i gang med at skrive eller tale. I sætter tillægsordene i den rigtige rækkefølge, fordi I ”ved”, at det er rigtigt. Reglen lyder i øvrigt sådan her: ”The rule is that multiple adjectives are always ranked accordingly: opinion, size, age, shape, colour, origin, material, purpose. Unlike many laws of grammar or syntax, this one is virtually inviolable, even in informal speech. You simply can’t say My Greek Fat Big Wedding, or leather walking brown boots.” https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/13/sentence-order-adjectives-rule-elements-of-eloquence-dictionary (The Guardian).

Så i stedet for at spilde elevernes tid med nytteløse grammatikøvelser, giv dem tid til at læse. Næsten alle mine timer starter med 15 minutters engelsk frilæsning. Det virker 😊.

Stephen D. Krashen, The Power of Reading, 2004, Heinemann, USA.