Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk

Blog

Målstyret undervisning?

Jeg har fornøjelsen af at holde kurser rundt omkring i landet, hvor jeg møder engagerede lærere, som brænder for deres fag og deres undervisning. Men ofte udtrykker de stor utilfredshed med politikken på deres skole eller i deres kommune.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mine kurser handler oftest om elevautonomi i engelskundervisningen, dvs. hvor eleverne bestemmer:

Hvad de vil arbejde med.

Hvordan de vil arbejde.

Engelsk-bloggen

Engelskbloggen provokerer, engagerer, skaber debat og lægger op til dialog og udvikling af engelskfaget og didaktikken. Vær med! Skriv, like, kommenter!

Hvem de vil arbejde med.

Dokumenterer deres egen læring.

I samarbejde med deres kammerater evaluerer deres læring.

De lærere, jeg møder, fortæller mig ofte, at elevautonomi lyder spændende, men deres skoleleder eller kommune har vedtaget, at den enkelte lærer skal kunne dokumentere ét undervisningsmål for hver lektion. Med andre ord: Læreren træder ind ad klassedøren med ét mål, som skal formidles til samtlige elever. For mig giver det associationer til undervisning fra det forrige århundrede – med meget lidt plads til elevdifferentiering.

Dette er efter min mening ikke, hvad der menes med ”Målstyret undervisning”.

Når jeg læser ”Vejledning for faget engelsk”, hæfter jeg mig ved, at ”læreren er proceslederen, der:

- Sætter rammerne

- Skaber et trygt læringsmiljø

- Er sproglig rollemodel for eleverne”

– og at det er:

”Vigtigt, at eleverne er aktive brugere af sproget.”

En lærer, der sætter rammer, giver frihed inden for de rammer.

Et trygt læringsmiljø er kun muligt, hvis den enkelte elev ikke skubbes ud, hvor han/hun ikke kan bunde. Og eleverne kan kun få lov til at bruge sproget, når læreren holder op med at styre det hele.

I mine autonome klasser har vi også målstyret undervisning. Men eleverne sætter målene i samarbejde med mig, ikke det samme mål for hele klassen på en gang, men enkeltvis eller i små grupper.

I denne uge (uge 1/2016) startede undervisningen i mine to 7. klasser med, at eleverne i deres logbøger skulle forholde sig til :

What do you think you need to work with?

How do you learn English best?

What do you want to do to learn English?

Det første spørgsmål skulle eleverne bruge 10-15 minutter på og skrive resultatet af deres overvejelser i logbøgerne. Så fik klassen ca. 15-20 minutter til at læse og diskutere trinmålene for 7. og 9. klasse, og jeg svarede på spørgsmål om de ting, de ikke forstod. Her er nogle eksempler på, hvad eleverne skrev:

Elev A

1. I  think need to work more about countries, and facts…

And probably some kind of stories. That might be what i need to work with.

Culture and scienty (society).

2. I learn best by reading and when I work with projects.

Reading english and learn new words to upgrade my language.

In oral English, I just communicate with others (groups).

That could be reading circles.

3. I really want to work in groups, because I think that you learn more with others.

I can comunicate and learn from my classmates.

You can get ideas and give ideas.

I want to work with culture and scienty, also reading circles, and some kind of stories.

Elev B

I think that I need to work with some more culture and different about the English language.

I learn English best when I speak it and when I write it and also when I hear other people speak English.

Some projects about culture and English language.

Elev C

in English I need to learn:

better spelling

retting faster

reading faster 

better languish when I am retting

I learn English best with:

hearing a lot English

talking with people

retting in logbook

and reading in challenge books

Derefter skulle eleverne vælge, hvad de ville arbejde med de næste 6 uger og samtidig fortælle, hvordan lige præcis det valgte emne og den valgte proces ville kunne hjælpe med at indfri et af trinmålene.

Resultatet blev følgende i 7a og 7b.

Emnet står med fed og målene i parentes.

Reading circles – reading Blade by Tim Bowler

Elev A, B, C, D

(Eleven har viden om kombination af teknikker til lytning)

(Eleven kan deltage aktivt i en uforberedt samtale)

(Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer)

(Eleven kan forstå centrale synspunkter i autentiske tekster)

Reading circles – reading Blade by Tim Bowler

Elev E,F ,G

 (Eleven kan støtte andre i deres brug af strategier til løsning af kommunikationsproblemer)

(Eleven kan anvende et rimelig præcist og nuanceret ordforråd)

Reading circles – Wolves at the Gate from HIP Publishing

Elev H, I ,J ,K

(Eleven har viden om hjælpemidler til læsning af tekster)

(Eleven kan forstå centrale synspunkter i autentiske tekster)

PowerPoint project: Apartheid

Elev L, M , N

(Eleven kan stave med hjælpemidler og sætte tegn)

(Eleven har viden om funktionel grammatik)

(Eleven kan forstå centrale synspunkter i autentiske tekster)

A project about ice hockey (USA/Canada)

Elev O , P , Q

(Eleven har viden om sproglige regler, normer og værdier i forskellige kulturer og samfund)

A PowerPoint about racism

Elev R, S, T

(Eleven kan skrive med rimelig sproglig præcision)

(Eleven har viden om at søge og strukturere information)

Writing a story and reading

Elev U, V , W

(Eleven har viden om kriterier til valg af sprog og indhold)

Reading – Paper Towns by John Green

Elev X

(Eleven kan forstå centrale synspunkter i autentiske tekster)

Reading – Maximum Security by Robert Muchamore

Elev Y

(Eleven kan forstå centrale synspunkter i autentiske tekster)

Video – Life hacks

Elev Z, 1

(Eleven kan udtrykke sig skriftligt afpasset formål)

(Eleven har viden om teknikker til at give sammenhængende fremstillinger)

Writing a story

Elev 2, 3

(Eleven kan udtrykke sig skriftligt afpasset hensigt, modtager og situation i længere sammenhængende tekster)

Writing a story – Storybird

Elev 4, 5

(Eleven kan udtrykke sig skriftligt afpasset hensigt, modtager og situation i længere sammenhængende tekster)

PowerPoint about London

Elev 6, 7

(Eleven har viden om at søge og strukturere information)

A story focusing on Gambits

Elev 8, 9

 (Eleven har viden om gambitter til emneskift og til at tage og fastholde ordet)

Det, der var interessant at diskutere i plenum, da alle var færdige, var, hvordan et projekt om det samme emne kunne dække forskellige læringsmål. Det, mine elever gør, er målstyret undervisning. De deler alle ambitionen om at lære engelsk. Ved at de skal forholde sig til trinmålene, ved de, i hvilke retning vi skal. De har sat nogle mål, som passer til dem, og har valgt emner og en proces, som giver mening for dem. I de kommende uger vil eleverne, når de arbejder med deres selvvalgte emner og mål, være aktive brugere af sproget, imens jeg sætter rammerne, skaber et trygt læringsmiljø og er sproglig rollemodel for eleverne.

Dette er målstyret læring med fokus på differentiering. Eleverne arbejder med stof og emner, der er relevante og interessante for dem på et niveau, som passer til den enkeltes forudsætninger. På denne måde får eleverne ejerskab af målene, fordi de er deres mål og ikke lærerens.