Kom med til sprogkonferencen Sprog i praksis

Få ny inspiration med både oplæg og workshop på årets sprogkonference 21. marts.

Publiceret Senest opdateret

I NCFFs nye rapport, Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium – en motivations- og barriereanalyse, kan vi læse, at eleverne ønsker at lære fremmedsprog, som de kan bruge til noget. Sprog, som også kan bruges uden for skolen. Undervisningsministeren ønsker ligeledes, at skolen skal være mere praksisorienteret.

I Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk har vi derfor på årets Sprogkonference netop Sprog i praksis som vores hovedtema. Vi holder den i år i på Hotel Park i Middelfart den 21. marts.

Dagen indledes med et oplæg om Den gode klassesamtale ved Lektor Bente Fogh. Vi har to workshopbånd, hvor der først vælges en workshop på engelsk,  fransk eller en om billedbøger og kunst i tyskundervisningen. Derefter kan man vælge mellem følgende tre: Anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning, Autentisk sprogmøde med ESP/eTwinning og Fremmedsprog, forandring og forankring.

Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk arbejder for, at så mange som muligt lærer så mange sprog som muligt på så højt et niveau som muligt. Vi vil blogge om ideer, materialer, konferencer samt foreningens holdning til emner, der vedrører sprog.

Vi får igen i år besøg af læringskonsulenterne i fremmedsprogene, som fortæller om det sidste nye fra Undervisningsministeriet, og man får mulighed for at stille dem spørgsmål om de mange tiltag, som der er i spil lige nu, både i forhold til afgangsprøverne og i forhold til de udspil, der kommer fra politikerne.

Hvis du eller din institution er medlem af foreningen koster konferencen 1495 kr. Ikke medlemmer skal betale 1795 kr og studerende 700 kr.

Tilmelding:

https://sproglaererforeningen.dk/arrangementer/sprogkonference-2024-brug-sproget-i-praksis/