Så er jagten gået ind!

Tysk og fransk skal fortsat være obligatorisk

Publiceret Senest opdateret

I et debatindlæg i Skolemonitor skriver skoleleder Marco Damgaard, at han vil være modig og foreslå, at vi fjerner tysk og fransk som obligatoriske fag i folkeskolen, så der kan blive plads at tage initiativ, prøve noget af, mere plads til ro og fordybelse samt dannelse i fag som dansk, matematik og engelsk.

Det er lidt paradoksalt, at netop de ting, som han ønsker plads til, findes i sprogundervisningen. I sprog skal eleverne tage initiativ for fx at starte en samtale og holde den i gang. Hvis de ikke er sikre på et ord eller en vending, afprøver de deres hypoteser og ser, om de bliver forstået. Hvis ikke, prøver de igen.

Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk arbejder for, at så mange som muligt lærer så mange sprog som muligt på så højt et niveau som muligt. Vi vil blogge om ideer, materialer, konferencer samt foreningens holdning til emner, der vedrører sprog.

 Undervisningen i fremmedsprog bidrager netop til fordybelse, sproglig dannelse og kritisk tænkning. Det er en gammeldags opfattelse af sprogfagene at tro, at de kun er færdighedsfag. De er i høj grad dannelsesfag, hvor eleverne skal udvikle de interkulturelle kompetencer, der er forudsætningen for at opnå handlekompetencer i en kompleks og globaliseret verden. Det vil sætte de nye generationer bedre i stand til at løse transnationale problemer som klimakrise og ufred i verden.

Sprogfagenes særlige opgave er at bidrage til kommunikation, samarbejde og mellemfolkelig forståelse på tværs af sprog- og landegrænser. Marco Damgaard nævner vigtigheden af den demokratiske, den sociale, den personlige og den sproglige dannelse. Det er netop disse dannelseselementer, som tysk og fransk bidrager med fra 5. kl.

Støt kampen for at bevare sprogfagene og meld dig ind i Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk.