Blog

Gratis webinar om feedback med Charlotte Dunn

I oplægget vil Charlotte fortælle, hvordan man nemt omsætter faglige mål til evalueringen, som kan bruges som udgangspunkt for feedback.

Publiceret Senest opdateret

I forrige uge holdt Uppsala Universitet konferencen "SKOLU-2023 – en konference om feedback i sprogundervisningen" med deltagelse af samtlige nordiske lande, der alle er enige om at bruge det samme teoretiske grundlag, når der tales om feedback.

To medlemmer af Engelsk fagudvalg, Charlotte Dunn og Mads M.P. Laursen, deltog i som oplægsholdere på konferencen, som klarlagde, at feedback er meget mere kompliceret, end man hidtil har troet, og at lærerfeedback desværre tit er med til at forstærke social ulighed.

En anden spændende nyhed på konferencen var, at det ved peer-feedback er den elev, som giver feedback, der lærer mest, og ikke den ”svage” elev, der modtager feedback.

Engelsk-bloggen

Engelskbloggen provokerer, engagerer, skaber debat og lægger op til dialog og udvikling af engelskfaget og didaktikken. Vær med! Skriv, like, kommenter!

Jeg var ikke selv med på konferencen, men jeg vil være med, når Charlotte holder et 45-minutters webinar onsdag den 29. november.

https://sproglaererforeningen.dk/arrangementer

Webinar Feedback

Onsdag den 29/11

Kl. 14.15 - 15.00

På den fælles nordiske konference om feedback i sprogundervisningen holdt Charlotte Dunn et kort oplæg om evaluering.

Dette oplæg vil hun gerne dele med jer.

I oplægget vil Charlotte fortælle, hvordan man nemt omsætter faglige mål til evalueringen, som kan bruges som udgangspunkt for feedback.

Feedback kan både være skriftlig og mundtlig. Det kan være fra lærer til elev, men også fra elev til elev.

Evalueringsstrukturen kan bruges i alle fag, på alle niveauer og uafhængigt af fagligt emne.

Klik her for at deltage i mødet

Jeg håber, at vi kan mødes virtuelt.

Hilsen

Frank Lacey, formand for Engelsk fagudvalg, Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk

 

PS: Hvis du ikke allerede er medlem af Sproglærerforeningen, vil jeg opfordre dig til at melde dig ind.

Sprog i Danmark er under pres og har behov for dig, så vær med til at kæmpe for sprog!