Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk

Blog

“Yet”

The most powerful word in your vocabulary!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg er netop i gang med at læse Carol Dwecks bog ”Mindset”.

Hendes pointe er, at vi mennesker groft sagt har to forskellige verdensopfattelser. Enten har vi et såkaldt 'growth mindset', hvor vi tænker, ”det kan jeg gøre noget ved”, eller et 'fixed mindset', hvor vi tænker, ”lille mig vil aldrig kunne ændre denne situation”.

I vores undervisning skal vi selvfølgelig forsøge at motivere vores elever til at have et 'growth mindset', til at tro på deres egne evner og ikke give op. Vi kender alle den situation, hvor en elev på forhånd opgiver, fordi hun synes, at det er for svært, eller at han ikke er god nok/dygtig nok … Så er det, at vi skal få eleven væk fra sit 'fixed mindset' og over i et 'growth mindset'.

Engelsk-bloggen

Engelskbloggen provokerer, engagerer, skaber debat og lægger op til dialog og udvikling af engelskfaget og didaktikken. Vær med! Skriv, like, kommenter!

Ærlig talt er dette jo ikke særlig nyt eller banebrydende … Det falder også fint i tråd med det, som motivationsforskere (for eksempel Zoltan Dörnyei) har sagt i mange år.

Men det, der fangende min opmærksomhed, var Dwecks bemærkning om, at det vigtigste ord i mit ordforråd som lærer er ”yet” (endnu).

Når vi møder en elev, som siger, ”jeg kan ikke”, skal vores svar være ”yet”.

Vi skal fortælle eleven, at udfordringer er en del af spillet, og at læring er en længere proces. Så det kan godt være, at du (elev) ikke kan det lige nu, men det kommer du til. På den måde kan vi skabe et 'growth mindset' hos eleverne og mulighed for udvikling. J