Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk

Blog

Syv myter om begyndersprog

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Syv myter om begyndersprog

"Begyndersprog" var hovedtemaet i det seneste nummer af Sprogforum, der udkom for et par uger siden. I denne og et par efterfølgende blogs vil jeg gerne videreformidle nogle af de ideer, som danske forskere har angående begyndersprog. Allerede i Sprogforums forord understreges det, hvor vigtigt det er, "at lærerne ikke mindst i begynderundervisningen har rigtig gode sprogkompetencer, så de kan fungere som gode sproglige forbilleder for eleverne i deres sproglæring."

Den første artikel hedder "Syv myter om begynderundervisning" og er skrevet af Karen Lund og Mads Jakob.

Engelsk-bloggen

Engelskbloggen provokerer, engagerer, skaber debat og lægger op til dialog og udvikling af engelskfaget og didaktikken. Vær med! Skriv, like, kommenter!

Artiklen nævner syv myter, der ikke er hold i. Jeg har valgt at opsummere alle syv myter her; jeg synes dog, at det især er myte nummer 2, 6 og 7, der er interessante.

1.       Myten om nødvendigheden af at mestre systemet for at kunne tale et sprog

Grammatik er ikke vigtig. Det, der er vigtigt, er, "at eleverne fra begyndelsen får opbygget et lille, velfungerende kommunikativt basissprog, som de kan bruge til autentiske formål." De nye, forenklede fællesmål siger noget lignende, når de taler om et funktionelt, interaktionelt sprogsyn, hvor eleverne lærer at kommunikere.

2.       Myten om begrænset plads på harddisken

Tværtimod! Ekstra sprog er en berigelse, og "flersprogede lørnere besidder særlige kompetencer, der bevirker at de ikke blot har lettere ved at lære nye sprog, de har også lettere ved at lære at problemløse i andre faglige sammenhænge."

3.       Myten om den eneste ene

Der findes ikke én undervisningsmetode, der kan klare alle klasseværelsets udfordringer. Du må som lærer stole på dig selv og din professionalitet.

4.       Myten om "Det har vi prøvet før"

Denne taler for sig selv, men Lund og Jakob advarer mod de mange hurtigtproducerede løsninger, som forlag og andre kommer med i disse måneder. Prøv at tænke nyt. Situationen er ny: Engelsk fra 1. klasse og tysk og fransk fra 5. klasse har vi ikke prøvet før, så for eleverne er det også helt nyt. Måske skal vi nytænke, hvordan vi starter sprogundervisningen.

5.       Myten om én befolkning og én undervisningsmetode

Vær åben for andre idéer.

6.       Myten om lette og svære sprog

"Både med hensyn til ordforråd, udtale og grammatik har dansk og tysk mere til fælles end dansk og engelsk". Jeg lærte dansk (og jeg er ikke færdig endnu, det ved jeg godt) gennem mine tyskkundskaber, ikke mine engelskkundskaber. Tysk grammatik ligger ufattelig tæt på dansk. Men det er, som om mange danske tysklærere ikke har opdaget det. Med risiko for at fornærme en helt nation: Dansk er stort set tysk og derfor ikke svært. Husk det!

7.       Myten om den kompetenceløse elev og den værdiløse fortid

Alle de elever, vi møder i vores begynderklasser i engelsk og tysk, har allerede bevist, at de er superkompetente "sprogtilegnere". De behersker alle mindst et sprog flydende. Derfor skal de behandles som de eksperter, de er. Forvent det bedste af alle elever.

God arbejdslyst! 

Frank