Blog

“Hvorfor skal det gå ud over os?”

Der er lige nu et stort politisk fokus på folkeskolen - og det er ikke uden grund: Flere og flere børn og unge mistrives i dag, og flere knækker under præstationsræs og karakterstress

Publiceret Senest opdateret

Katrine Vinther Nielsen

Folkeskolelærer i Aarhus 

Medlem af Aarhus byråd for SF

"Hvorfor skal det gå ud over os?" Sådan sagde en 9.klasses elev til mig, i en helt almindelig time, hvor vi som altid havde dødtravlt med at nå alle de mål og indfri de krav, der er til afgangsprøverne.

Ja, hvorfor skal det gå ud over børn og unge, at der er så mange prøver og så mange krav - ja, abstrakte og akademiske krav?

Barndommen og ungdomslivet skal have værdi i sig selv.

Prøvetrykket

Regeringens nye folkeskoleudspil har rigtig mange gode takter og rigtig meget SF-politik i sig - og det er vi selvfølgelig glade for. Et af dem handler om prøvetrykket. Danmark er det land i Norden, der har flest prøver ved skolens afslutning, og det har betydning for undervisningen.

Vi vil derfor gerne tilbyde os som dialogpartnere med undervisningsministeriet, om hvordan folkeskolen skal afsluttes. Derfor har vi, SF Aarhus, sammen med Radikale Venstre i Aarhus stillet et byrådsforslag. Forslaget går helt konkret ud på at ansøge undervisningsministeriet om at iværksætte et forsøg i folkeskolen i Aarhus, som handler om karakterer og afgangsprøven. 

Det er helt centralt for SF, at vi får skabt Ro På for nutidens børn og unge. Ro På til at børnene og de unge kan være dem de er, uden hele tiden at skulle bedømmes, testes og stresses igennem barndommen og ungdommen. Ro På betyder også, at vi skal sikre, at alle trives i deres hverdag og at alle børn og unges gives den ballast, der skal til for senere i livet at udfolde sig og begå sig.

Derfor ønsker vi, at 9.klasse kan blive noget, man kan afslutte over flere år, så man ikke skal tage hele pakken samlet. 

Der er ingen tvivl om, at vi også meget gerne ser, at pakken bliver mindre, så der bliver færre fag, som skal afsluttes med en afgangsprøve. Derudover er formen og indholdet på prøverne også meget langt fra at understøtte det, alle taler om: en skole der også taler til hænderne, kroppen og kreativiteten. 

I SF ønsker vi således, at det er muligt at afprøve, hvordan en fordeling af folkeskolens afgangsprøve over flere år vil give en anderledes og mere rolig afslutning på folkeskolen. Forslaget retter sig især til de elever, der i forvejen har reduceret skema, men samtidigt søger forslaget at lette det generelle prøvetryk og præstationspres i folkeskolen.

Frygt ej din præstation

Tiden med corona har også vist, hvor meget personalet i skolerne kan løfte i flok og finde på fagligt gode tiltag og ordninger, når de mødes med tillid til deres faglighed. Derfor er det centralt for SF, at medarbejderne mødes med tillid og friheden til at arbejde med deres faglighed. 

Under coronaepidemien blev det muligt, at ophæve elevernes seneste standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis den var højere end prøvekarakteren.

Det betød, at eleven ikke behøvede at frygte, at han/hun ikke klarede sig godt til afgangsprøverne, fordi man altid kunne falde tilbage til standpunktskarakteren. Der var bekymring for, om eleverne ikke ville tage afgangsprøverne alvorligt, men den bekymring blev gjort til skamme:

Jeg glemmer aldrig den elev, jeg havde, som skulle have sit 2 - tal for at komme ind på den erhvervsuddannelse, han drømte om. Det havde han i sin standpunktskarakterer, men havde det ikke været sådan, at han kunne falde tilbage på denne, ville en dårlig præstation til afgangsprøven være fatal for ham. 

Og han fik heldigvis sit 2 - tal og ja han gjorde sig naturligvis umage, for han ville selvfølgelig gøre sin lærer stolt.

Ingen valg og resultater skal være fatale

I en tid hvor flere og flere børn og unge mistrives bl.a. grundet præstationspres, kunne dette være et tiltag til at tage noget af presset fra de unge mennesker og fastholde at afgangsprøven netop er en afprøvning uden, at det skal være afgørende for det unge menneskes fremtid, for ingen valg og resultater skal være fatale.