Blog

Hører projektopgaven stadig hjemme i folkeskolen?

Inden vinterferien afviklede mit team og jeg projektopgaven på 9. årgang. Vi gjorde - stort set - dét, vi plejede at gøre. For eleverne var der heller ikke meget nyt under solen. De har arbejdet med projektopgave på både 7. og 8. årgang, og de er vant til at arbejde projektorienteret i både naturfagene og kulturfagene. Det slog mig derfor, om projektopgaven i virkeligheden er et levn fra 90’erne, og om den overhovedet hører hjemme i folkeskolen anno 2022?

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Maria Roneklindt er Folkeskolens engelskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: roneklindt@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Privat - Vores brainstorm på overemnet fra sidste års prøveprojekt på 8. årgang. I år var emnet 'Grænseland(e). 

  • ”En PowerPoint er ikke et produkt, men en understøttelse af jeres fremlæggelse.”
  • ”Ja, logbogen er vigtig, for den får jer til at reflektere over jeres arbejdsproces.”
  • ”Sørg nu for at komme i gang med produktet i ordentlig tid.”

Jeg gentog de samme tre linjer, som jeg havde gentaget de sidste mange år, når jeg havde lavet projektopgave med 9. klasser. Det var autopilot, og jeg måtte indrømme for mig selv, at jeg kedede mig lidt. Det var bestemt ikke elevernes skyld, for der var valgt mange spændende emner, og de knoklede derudaf. Men selve projektopgaven hang mig efterhånden langt ud af halsen, og jeg kunne tænke på tusind andre ting, vi hellere kunne bruge tiden på.

Projektopgaven i ’gamle dage’

Jeg huskede min egen projektopgave tilbage i 90’erne som et fantastisk afbræk fra den almindelige skolegang. Men dengang så folkeskolen også helt anderledes ud. Dengang havde vi ikke naturfagsprøven og kulturfagsprøven med stort set samme arbejdsform - dengang gav det mening at lære unge mennesker at arbejde ud fra en problemstilling og at udarbejde produkt. Men ikke i dag. Projektopgaven er et levn fra fortiden efter min mening.

Spild af tid

Jeg siger ikke, at projektopgaven skal helt ud af folkeskolen. Men jeg synes, man bør overveje dens berettigelse i en tid, hvor folkeskolen hele tiden får nye emner og arbejdsformer, der (også) skal undervises i. At bruge fem hele skoledage plus to dage til fremlæggelser (plus det løse!) i 9. klasse til en opgave, som i min verden ikke lærer eleverne meget andet end det, de kan lære i den almindelige skolegang, er kort sagt spild af tid.

Kunne man…?

Kunne man lade den obligatoriske projektopgave være på 8. årgang? Og evt. prøveprojekt i 6. og 7. klasse? Kunne man gentænke projektopgaven og lade den træde i stedet for noget andet i 9. klasse? Kunne den sammenkobles med eksempelvis uddannelsesvejledningen? Spørgsmålene er mange, men en ting er sikkert: Projektopgaven er et levn fra 90’erne og bør enten helt ud eller i det mindste gentænkes.   

Hvad synes I andre om projektopgaven?