Blog

Astra-bloggen

Blog

Livscirklerne til brug i undervisningen

Byg bro mellem elevernes livsverden og naturfagsundervisningen

Tænk hvis du kunne få fingrene i alt det “naturfag”, der er i dine elevers hverdag, så du kunne bruge det som eksempler i naturfagsundervisningen. Tænk hvis du kunne få deres øjne op for, at der gemmer sig noget naturfagligt i det meste af det, de omgiver sig og får tiden til at gå med. Og tænk hvis de kunne få en oplevelse af, at alt det har en værdi i naturfagsundervisningen…

Publiceret Senest opdateret

Kunne det tænkes at have indflydelse på, hvor meningsfuldt og (allesteds)nærværende det naturfaglige faktisk opleves af dine elever?

Kortlæg elevernes livsverden 

Ved hjælp af et par simple undervisningsaktiviteter kan du kortlægge dine elevers livsverden og og få øje på, hvad det rummer af naturfag. Ved hjælp af ‘Livscirklerne’ interviewer eleverne hinanden i makkerpar og kortlægger, hvad deres hverdag, weekender og ferier byder på i henholdsvis deres hjem, lokalområde og fjerne omverden. Hvad laver de? Hvad interesserer de sig for? Og hvilket af dette har noget naturfagligt i sig?

Kortlægningen fællesgøres, så både du og eleverne får øjnene op for bredden af interesser og erfaringer, der er i klassen - og i tillæg bliver bevidste om, hvad det har med naturfag at gøre.

Det kendskab kan kort sagt gøre det lettere at inddrage eksempler, flere kan spejle sig i samt at knytte an til elevernes erfaringer, så afstanden mellem naturfag i skolen og børnenes øvrige verden bliver mindre.

Find video og aktiviteter her

Hent inspiration i videoen Naturfag i din verden og vælg én af de to aktiviteter til naturfagsundervisningen: 

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

Du kan også læse blogindlægget ‘Kortlæg dine elevers lokalområde og udnyt det i naturfagsundervisningen’, hvis du er nysgerrig på, hvorfor dig og dine kolleger med fordel kan henlægge et møde til en tur i skolens lokalområde.

Bliv klogere på elevernes science-kapital

Idéen om at kortlægge elevernes livsverden springer ud af SCOPE, der er et tiårigt projekt, som undersøger børn og unges såkaldte science-kapital i Danmark. Projektets første rapport peger blandt meget andet på, at der er et stort potentiale i at bygge bro mellem skole og hverdagsliv. Det kan medvirke til elevernes oplevelse af, at naturfag er relevant i hverdagslivet og at det, de kommer med i bagagen fra familie- og fritidslivet har værdi i naturfagsundervisningen.