Blog

Astra-bloggen

Blog

Reportage

Bryd hverdagen og dyk ned i naturvidenskabens erkendelser

Naturvidenskabsfestival som didaktisk laboratorium

Publiceret Senest opdateret

Naturvidenskabsfestival giver hvert år os, der ser festivalen indefra, et nuanceret blik på, hvad der rører sig på landets skoler. Og det er helt vildt, hvad der udvikles af god undervisning i den sammenhæng. På festivalkontoret er vintermånederne de mere stille af slagsen og det giver anledning til at reflektere lidt over, hvad vi har set i år og jeg har lyst til at dele nogle af de refleksioner med jer.

Naturvidenskabsfestival som åbent laboratorium.

Det er tydeligt, at mange benytter sig af festivalen, som et åbent laboratorium for ny undervisning. Det kan f.eks være nyt udstyr, der skal afprøves; det kan være en ny didaktisk vinkel på velkendt stof og det kan være nye samarbejdsflader fag i mellem eller nye konstellationer i elevgrupperne, der skal afprøves.

Det er tydeligt, at det brud med hverdagens mønstre og vaner, som festivalen giver mulighed forr, giver lyst til at eksperimentere på flere niveauer og det er super inspirerende at være vidne til.

Måske er det derfor, at festivalen har etableret sig som en fast tilbagevendende begivenhed på mange skoler.

Naturvidenskabens ABC som udgangspunkt for eksperimenter

En af de mange forskellige måder at eksperimentere med undervisningen på, der har vist sig i år, er at inddrage Naturvidenskabens ABC som et udgangspunkt eller en ramme for aktiviteterne i festivalugen. Naturvidenskabens ABC binder alle de naturvidenskabelige fag sammen, samtidig med at inddelingen i erkendelser giver mulighed for at fordybe sig i et mindre område uden at miste forbindelsen til sammenhængen på tværs af de naturvidenskabelige fag.

Naturvidenskabens ABC på kryds og tværs

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

Vi har set Naturvidenskabens ABC brugt på vidt forskellig måde. For eksempel valgte Søndermarksskolen i Vejle at sætte fokus på det undrende og gådefulde, som er fælles for de 10 erkendelser. Billund Privatskole valgte fem erkendelser og lavede værksteder, der hver på sin vis understøttede den enkelte erkendelse.

Andre igen valgte at sætte fokus på en enkelt erkendelse. Fx arbejdede man på Ravnshøj skole i Frederikshavn med udvikling af de naturfaglige kompetencer ved at dykke ned i erkendelse otte ‘Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet’. Og Tyske Skole i Haderslev fandt et helt naturligt samspil mellem FN’s videnskabsår og erkendelse et: “Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt”. Det blev en temauge under overskriften Viden Skaber Klima.

Nu er eksemplerne her fra Naturvidenskabsfestival, men det kunne jo have været en hvilken som helst temauge eller dag på året.

Jeg tænker, at det kan noget, at have et relativt fast afsæt, når man skal udfolder et stort projekt, som en temauge er. Og det er måske lige netop det, som Naturvidenskabens ABC kan: være den faste ramme, som giver mulighed for at undres, eksperimentere og udvikle uden at miste fodfæste.

Der er mange måder at gøre det på, og jeg er spændt på at se, om brugen af Naturvidenskabens ABC bliver mere udbredt i forbindelse med Naturvidenskabsfestival.

Under alle omstændigheder håber jeg, at der fortsat vil være masser af lyst til, en gang imellem, at bryde med hverdagen og eksperimentere - på alle niveauer; didaktisk, organisatorisk, praktisk og fagligt.

Hvornår eksperimenter I med jeres undervisning og hvordan gør I det?