Astra-bloggen

Blog

Frit valg i fællesfaglige fokusområder

En gammel nyhed er højaktuel i årsplanlægningen: Naturfagslærere bestemmer selv de fællesfaglige fokusområder og er ikke bundet til at inddrage “de seks” fra læseplanerne. Der er tre kriterier, hvoraf fokusområdet skal leve op til to - resten er op til os.

Publiceret Senest opdateret

Ingen nyhed - men måske lidt glemt

Det har faktisk været gældende siden “de nye” læseplaner kom i 2019, men jeg har fået indtryk af, at mange slet ikke har opdaget frihedsgraderne. De seks fokusområder, vi lærte at kende, da det fællesfaglige blev introduceret tilbage i 2015 kan stadig indgå, men de er alene vejledende.

Opfyld to ud af tre kriterier pr. fokusområde

Med de seneste læseplaner trådte det i kraft, at et fællesfagligt fokusområde skal opfylde mindst to af de følgende tre kriterier. Det skal inddrage:

  • Elevernes egne undersøgelser i lokalområdet

  • Elevernes arbejde med teknologi

  • Interessemodsætninger, så eleverne har mulighed for at tage stilling.

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

Find selv på - eller hent inspiration

Jeg har netop samlet de nyere fællesfaglige forløb, jeg kender til, til mine naturfagskolleger på skolen, hvor jeg er naturfagsvejleder. Det er ikke en udtømmende liste, men jeg deler den gerne:

Og husk også lige: Det skal være problembaseret

Samme passus i læseplanerne, der giver naturfagslærere frihed til at fastlægge de fællesfaglige fokusområder lokalt, fastslår, at fællesfaglige undervisningsforløb skal være problembaserede. Der oplistes en række karakteristika ved problembaseret undervisning, der betyder, at elever:

  • Er medbestemmende ift. valg af et afgrænset naturfagligt område

  • Belyser en eller flere problemstillinger inden for det afgrænsede område

  • Får lejlighed til på egen hånd at formulere og undersøge udvalgte spørgsmål, der relaterer sig til problemstillingen

  • Får lejlighed til at arbejde med handlinger eller forslag til handlinger undervejs i forløbet.

Læs mere om dette og andre elementer inden for fællesfaglig naturfagsundervisning både i undervisningen og til prøven på: Fællesfaglig naturfagsundervisning - Astra. Her uddybes det, der står i faghæfterne fra Børne- og Undervisningsministeriet på side 28-29 samt prøvebekendtgørelse og -vejledning.