Blog

Astra-bloggen

Blog

Genstart naturfagsprøven

Der har ikke været afholdt prøve i naturfagene siden 2019, så nu er det, som om den skal vækkes efter et fire år langt vinterhi. Hvordan var det nu, det var med opgivelser, lodtrækning, uddybende spørgsmål og alt det andet? Astra har samlet det, du og dine kolleger har brug for til at få prøven frisk og forårsklar.

Publiceret Senest opdateret

Nye officielle prøvedokumenter - nye opmærksomhedspunkter

Mens prøven har ligget i dvale, er der kommet nye versioner af de centrale dokumenter om prøven:

De væsentligste punkter at være opmærksom på er:

  • Vurderingskriterierne er ændret lidt, så der nu er der ét overordnet og seks underordnede. Læs mere om det på astra.dk på undersiden ‘Vurdér naturfaglig kompetence’. Vurderingskriterierne stammer fra prøvebekendtgørelsen, men er også at finde i prøvevejledningen.
  • Vejledning fra lærere i alle tre fag, præciseres det, skal være muligt for eleverne løbende i den del af undervisningen, der ligger mellem lodtrækning og sidste skoledag. Yderligere skal alle tre fags lærere godkende elevernes naturfaglige problemstilling. Læs mere i prøvebekendtgørelsens stk. 4.6 og 4.7samt prøvevejledningen s. 9-10 og 23.
  • At uddybende spørgsmål skal stilles, bliver det også udspecificeret i nye formuleringer. Læs mere om det på astra.dk på undersiden ‘Uddybende spørgsmål’.

Nye hjælpedokumenter

De nye versioner af prøvebekendtgørelse og -vejledning kræver opmærksomhed på, om de hjælpedokumenter, der blev brugt sidst, prøven afholdtes, er opdaterede.

Astra har netop ajourført disse dokumenter, der er udarbejdet gennem tiden som en hjælp til både eksaminatorer og censorer:

Du og dine naturfagskolleger kan finde yderligere hjælp til at introducere prøven til jeres elever ved hjælp af Astras film om prøvens forløb og til forventningsafstemning via Astras film om elevers erfaringer med prøven.

Yderligere er der inspiration at hente til den fællesfaglige undervisning frem mod prøven.

Konkrete spørgsmål kan stiles til Børne- og Undervisningsministeriets læringskonsulenter via respons.emu.dk, ligesom du kan henvende dig til Astra fx via undertegnede: Christina Frausing Binau, cfb@astra.dk.

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.