Astra-bloggen

Blog

Læsning af temamagasiner til naturfag er godt givet ud

Jeg har brugt 30 minutter på at læse en lille publikation kaldet ‘Genskabte vådområder og rent ferskvand’ - og fået nye perspektiver på “en gammel traver”. Dét vil jeg bruge i mine årsplaner, som jeg netop nu sidder begravet i. Måske det også kan inspirere dig og dine kolleger?

Publiceret Senest opdateret

Som pixibøger for voksne

Det er ikke hver dag, nogen har gjort sig den umage at formidle nyere dansk forskning indenfor naturvidenskab til lærere i naturfagene i grundskolen.

Men faktisk er en lille kvadratisk boks med ti små hæfter landet på alle grundskoler i løbet af vinteren. I tre eksemplarer sågar. Måske har du set de lyseblå bokse med temamagasiner - eller måske har de forputtet sig?

Jeg kan kun anbefale at finde boksene frem og få kigget nærmere på indholdet og derefter delt det med kollegerne. Der er nemlig tale om korte, velskrevne hæfter - der hver indeholder et tema belyst gennem en forskers arbejde. Det giver mig associationer til pixibøger: Der er lige til en lille læsestund - ikke for meget og ikke for lidt. Og når man er færdig med én bog, er der flere i boksen.

Nye perspektiver på gammel traver

Der er ikke noget nyt og banebrydende ved at beskæftige sig med temaet vand i skolens naturfag. I praksis udgør det fællesfaglige fokusområde ‘Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer’ nærmest en gammel traver i udskolingen. Også selvom læseplanerne fra 2019 medførte, at fokusområderne ikke længere skal omfatte “de seks” fra læseplanerne men kan besluttes og tilpasses lokalt.

Det inspirerende for mig er derimod at få konkrete eksempler på, hvad en forsker i feltet arbejder med. At lære et nyt fagord som vandstress og få en forklaring på det i forhold til vandmangel - det gør mig klogere, og det kan jeg bruge direkte i undervisningen.

Pixibogen er skrevet til naturfagslærere, men er med sit klejne format på ca. 20 sider ingen lærebog for voksne. Og dog. For hvis både min kollega og jeg, der tilsammen dækker naturfagene på vores årgang, læser samme lille hæfte, så har vi et fælles afsæt for vores fællesfaglige undervisning. Og meget mere end sådan en lille publikation er det bare ikke realistisk, at vi når at læse i vores forberedelse af et fællesfagligt forløb.

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

En del af noget større

Hæftet om ferskvand er blot ét blandt ti. Andre titler er fx ‘Bæredygtigt bygningsdesign og boformer i fremtidens byer’ og ‘Naturen set fra rummet’ for nu bare at nævne to, jeg forestiller mig, kan indgå i fællesfaglige fokusområder.

Men der er faktisk mere end det: Til hvert temamagasin hører seks inspirationskataloger, der hver især skitserer idéer til undervisningen på ét trin: 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7., 8. henholdsvis 9. klassetrin. Konkret kan jeg se, de kan gavne på min skole på to måder: Dels kan vi tage fat i dem i naturfagsteamet som del af vores anstrengelser for at skabe en progression med Naturvidenskabens ABC som den røde tråd fra ind- til udskoling. Og dels kan jeg helt personligt hente idéer til nye vinkler til min egen undervisning både fagopdelt og fællesfagligt.

For eksempel plejer jeg ikke at give zoonoser (som er fagordet for sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker) megen opmærksomhed, men temahæftet ‘Virus fra dyr - et livsvilkår for mennesker’ giver mig ny indsigt, der bestemt kan udgøre et aktuelt krydderi i endnu en gammel traver - alt det med mikroorganismer - i mine biologitimer.

Findes også digitalt

Både de ti temamagasiner og de dertil hørende i alt 60 inspirationskataloger kan findes på emu: