Blog

Nyt skoleår – nye grammatikvaner?

I en årrække har min kollega, Anette Vestergaard Søberg, og jeg bakset med at finde svar på, hvordan man skaber en grammatikundervisning, der for alvor løfter elevernes skriftsproglige kompetencer. Vi deler her en række ideer til, hvordan grammatikundervisningen i dansk kan gå nye veje.

Publiceret Senest opdateret

Skoleåret nærmer sig sin afslutning med hastige skridt. Midt i en summen af oprydning og klargøring til det nye skoleår, møder vi i disse uger dansklærere på CFU, der diskuterer og reflekterer over, hvordan de kan tilrettelægge en grammatikundervisning, der er motiverende og undersøgende i sin natur.

Hvad er undersøgende danskundervisning? Undersøgende grammatikundervisning?
Vi genkender undersøgende didaktiske metoder fra naturfagene og projektet KIDM (Kvalitet i dansk og matematik) fra 2016-2019. Der er en spirende interesse blandt dansklærerne for at integrere undersøgende didaktiske metoder i alle dele af danskundervisningen, her også grammatikundervisningen, med det formål at styrke elevernes skriftsproglige udvikling og skabe glæde ved at bruge sproget.

Marie Elmegaard

Lærer, pædagogisk konsulent v/CFU UCL. Pædagogisk konsulent, folkeskolelærer, efterskolelærer, kursusholder, konferencedyrker, læsehest, skrivenørd og tidligere formand for Dansklærerforeningens bestyrelse for grundskolen. Mange titler, men helt igennem danskmenneske og med et hjerte, der brænder for danskfaget i dets mangfoldige fylde og form. Jeg blogger særligt om litteraturdidaktik og skrivedidaktik og om, hvordan danskfagets kerne af tekster og sprog kan udfoldes for særligt mellemtrinnets elever. Alt sammen for, at faget, eleverne og læreren slår danskfaglige gnister.

Elevernes undersøgelser af sproget står centralt i den undersøgende grammatikundervisning. Mange dansklærere oplever, at de har en tilbagetrukket, om end vigtig rolle i undervisningen, fordi undervisningen indledes med elevernes opdagelse og undersøgelse af et grammatisk emne, og lærerens rolle er at stilladsere elevernes læreprocesser, sammenfatte de mange drøftelser og holde en faglig hånd i ryggen på de elever, der har brug for det. Kigger du ind i det undersøgende klasserum, vil du med garanti opleve, at:

· eleverne har en aktiv rolle i undervisningen og egen læreproces.

· dialogen har særlig og omfangsrig ”plads” i undervisningen.

Et eksempel fra den undersøgende grammatikundervisning
Lad os se på et konkret eksempel på undersøgende grammatikundervisning med fokus på sammensatte ord. Eleverne indleder med at finde mønstre i sammensatte ord – tryk, stavemåde og ordklasse. Måske klipper de også ordene op for at undersøge dem nærmere. Dernæst skal eleverne på opdagelse i en tekst, som de i forvejen er i gang at læse i dansk, og som appellerer til at undersøge afsenderes brug af sammensatte ord. Eleverne afslutter sammen med dansklæreren opdagelsesfasen ved at sammenfatte deres fund. Sammenfatningen bruger eleverne til at undersøge sammensatte ord i tekster, som de tidligere har skrevet i dansk og til fremstilling af nye tekster. Vi står som dansklærere parate med vores grammatiske viden om sammensatte ord parat til at stilladsere og støtte eleverne i deres undersøgelse af sproget.

I den undersøgende grammatikundervisning forudsætter vi, at eleverne kan bidrage med en masse sproglige erfaringer i undervisningen og langt fra er novicer, der skal lære grammatiske regler, førend de kan undersøge og bruge grammatik i egne tekster – både til at udvikle sprogrigtighed og bruge sproget i en kommunikationssituation.

Syv ideer til en undersøgende grammatikundervisning
Vi har syv ideer til, hvordan man kan starte en undersøgende grammatikundervisning:

1. Lad sprogsamtaler fylde klasserummet på samme måde som litteratursamtaler.

2. Undersøg sproget sammen med eleverne. Det er ok, at du ikke har alle svarene.

3. Vær altid på jagt efter anledninger til at tale om grammatik i de tekster eleverne læser og skriver.

4. Stil åbne spørgsmål, der lægger op til fælles undren og undersøgelse af grammatik og sproglige valg.

5. Skab rum for sproglige eksperimenter i klasserummet. Afprøv forskellige sproglige muligheder i fællesskab.

6. Kend dine elevers sproglige udfordringer, og støt dem i at sætte fokus på dem.

7. Hav mod til at give slip på den traditionelle grammatikundervisning.

I din lokale CFU’s Informationssamling finder du enkelte læremidler, der understøtter en undersøgende grammatikundervisning.

Og som en lille bibemærkning. I forbindelse med offentliggørelsen af resultaterne fra den danske undersøgelse, Gramma3, fra 2020 har Nationalt Videncenter for Læsning udgivet en podcast med gode råd til, hvordan grammatikundervisningen i udskolingens tre store sprogfag kan bevæge sig af nye veje. Lyt til den her: https://videnomlaesning.dk/aktuelt/nyheder/2020/naar-laerere-og-elever-er-sammen-om-grammatik/

God grammatiklyst i kommende skoleår.