Fra Sproglærerforeningens sprogkonference

Hvorfor nu det?

Folkeskoleudspillet kom som et chok for fremmedsprogslærerne

Publiceret Senest opdateret

Folkeskoleudspillet indeholder:

· en fjernelse af alle skr. prøver i fremmedsprog

· en degradering af den obligatoriske mdt. prøve i engelsk til udtræksprøve

Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk arbejder for, at så mange som muligt lærer så mange sprog som muligt på så højt et niveau som muligt. Vi vil blogge om ideer, materialer, konferencer samt foreningens holdning til emner, der vedrører sprog.

· en decimering af timetallet i engelsk på 30 timer

· en uforståelig omrokering på timer fra 8.-9. kl til 5.-6. kl i engelsk

· en lige så uforståelig omrokering på timer fra 5.-6. kl til 8.-9. kl i tysk/fransk

· en udskydelse af tidlig sprogstart med et år for alle sprogene.

Den skr. prøve i engelsk blev indført i 2007 med den begrundelse, at det kunne give en wash back effect på undervisningen. Få år efter fulgte den skriftlige prøve i tysk/fransk. Jeg tør godt gætte på, hvordan det vil gå med skriftligheden i undervisningen fremover. Måske skal vi bare bruge oversættelsesprogrammer? Det er selvfølgelig ikke nok. Skriftligheden er med til at konsolidere elevernes sprog og gøre det mere korrekt.

Det er fuldstændig uforståeligt, at engelsk skal nedgraderes. Det er et fag, som de fleste elever er glade for, og et af de fag, som har det højeste gennemsnit ved prøverne. Det har desuden været tydeligt, at den tidligere sprogstart og indførelsen af skr. engelsk har øget elevernes kunnen. Hvis vi sammenligner karaktergennemsnittet i engelsk fra 2012/13, hvor det lå på 6,8, med snittet for2022/23, hvor det lå på 8,3, kan man se en markant forbedring.

Nogle vil måske sige: Det er ikke nødvendigt med engelsk, for det kan alle. Det er så ikke rigtigt. I alle engelskklasser er der en stor spredning på elevernes kundskaber, som går fra kun at kunne sige få ord til flydende engelsk.

Man har tilsyneladende lavet en bytter mellem engelsk og tysk/fransk, således at andet fremmedsprog får 4 lektioner i 8-9. kl og engelsk kommer ned på 2 lektioner. Til gengæld får engelsk den ekstra lektion lagt ned i 5.-6 kl, hvor tysk har måttet afgive den.

Alle undersøgelser viser, at det har været en succes med tidlig sprogstart, men det bliver også ændret, således at starten i alle sprog udskydes med et år.

Eleverne skal have mulighed for at vælge et ekstra valgfag, men de kan tilsyneladende kun vælge mellem teknologiforståelse og praktisk-musiske fag. Muligheden for at kunne vælge tysk/fransk eller spansk som tredje fremmedsprog er dermed forsvundet.

Jeg gad godt vide hvilke tanker, der ligger bag disse ændringer. Man har tilsyneladende ikke rådført sig med hverken NCFF (Det Nationale center for Fremmedsprog) eller de relevante faglige foreninger.

Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk vil fortsat arbejde for så mange sprog som muligt på så højt et niveau som muligt til så mange som muligt.