Specialpædagogik i praksis

Blog

4 danskprøver i rap er en udfordring

Der er inden for de sidste år kommet et karakterkrav på 2 i gennemsnit, for at komme ind på teknisk skole fx. Det er dog en udfordring for nogle af de elever, jeg har i specialklasserne. Og det er en endnu større udfordring for dem, når vi nu ikke mere må dele prøverne over to år.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tidligere har der været dispenseret for, at man skulle tage fx alle danskprøverne samme år i 9. klasses prøverækken. Det er er desværre ikke mere muligt, er det meldt ud fra ministerielt hold. Vi har tidligere kunne lave fx læse og staveprøve det ene år. Så kunne vi tage mundtlig dansk og dansk stil næste år. Det har fungeret fint, og det kunne kompensere for de udfordringer mine elever har. Det er krævende at gå til prøve, og det er især krævende når man hurtigt udtrættes. Så tre prøvedage i rap med dansk og matematikprøver, som ligger i forlængelse af hinanden, er for nogen som at lave en ironman tre dage i træk. Og den sidste mundtlige danskprøve lidt senere.

Specialpædagogik i praksis

Jeg har stort set hele mit lærerliv arbejdet med specialpædagogik, både med unge og børn i folkeskolen. Sideløbende har jeg taget en kandidatgrad i almen pædagogik, og senest en PD i pædagogisk psykologi. Jeg brænder for specialpædagogikken og holder ind imellem foredrag om emnet. Er censor ved læreruddannelsen og diakonhøjskolen med det almene pædagogiske område bachelorprojekt, lærerens grundfaglighed og almene pædagogiske fag. Jeg er endvidere boganmelder på folkeskolen.dk indenfor emnerne trivsel og specialpædagogik. Jeg vil i denne blog skrive om, hvordan man kan gribe dagligdagen an med undervisning og pædagogik i en specialklasse.

Men det må vi så ikke mere, altså dele prøverne, og dermed kompensere for at eleverne udtrættes.

Så det ender med at jeg bliver nødt til at sende nogen elever, der i forvejen er pressede, til at skulle nå alle eksamener på et år. Også i matematik. Så der er skriftlige prøver 3-4-5 maj i år. Det er et stor pres for en elev der har overbliksvanskeligheder fx og udtrættes let. Det synes jeg ikke er helt rimeligt. Flere består sandsynligvis ikke, og vil opleve det som et nederlag. Så jeg skal bruge meget tid på at forklare dem at de bare skal op, fordi ellers kan de ikke få lov til at gå op næste år, og forbedre deres karakterer. Og det går sandsynligvis udover motivationen at få en evt. dårlig karakter.

De elever jeg har vil typisk være en fødekæde til netop teknisk skole. Hvor der nu er et karakterkrav. Hvorfor få lægge endnu et benspænd ud, at de absolut skal bestå alle de fire danskprøver samme år? 

Udfordringen med at få eksamen er stor nok i forvejen. Så jeg er fortaler for at få det gamle system tilbage så vi kan dele prøverne over to år.