Blog

Astra-bloggen

Blog

Byg bro mellem dine elevers livsverden og naturfagsundervisningen

Kortlæg dine elevers lokalområde og udnyt det i naturfagsundervisningen

Lige uden for skolens dør ligger elevernes hjemmebane: Deres lokalområde, som de kender alt til og færdes i med største selvfølgelighed. Hvad nu hvis du kunne bruge dette aktivt som en ressource i naturfagsundervisningen, så afstanden mellem naturfag i skolen og børnenes øvrige verden bliver mindre?

Publiceret Senest opdateret

Ved at kortlægge lokalområdets naturfaglige potentialer får du endnu en genvej til at bygge bro mellem det naturfag, du præsenterer eleverne for i skolen og det, de kender fra deres liv udenfor skolen.

Helt lavpraktisk kan du og dine naturfagskolleger henlægge et fagteammøde til en tur i skolens lokalområde, hvor I kortlægger de lokationer, der set gennem jeres naturfagsbriller rummer noget naturfagligt. 

Det kan fx være grøftekanter eller pladsen foran kirken, der er ‘vild med vilje’, en genbrugsplads, et autoværksted eller en legeplads med regnvandsbassin.

Ved at få skabt en bruttoliste af “naturfagsholdige” lokaliteter får du og kollegerne måske lettere ved at inddrage elevernes erfaringer i lokalområdet aktivt i undervisningen. Måske kan du omtale disse lokaliteter eller besøge dem i naturfagsundervisningen.

Hent inspiration i videoen Kortlæg skolens lokalområde og læs blogindlægget ‘Byg bro mellem elevernes livsverden og naturfagsundervisningen’, hvis du er nysgerrig på, hvad du kan gøre i selve undervisningen.

Bliv klogere på elevernes science-kapital

Idéen om at kortlægge elevernes lokalområde springer ud af SCOPE, der er et tiårigt projekt, som undersøger børn og unges såkaldte science-kapital i Danmark. Projektets første rapport peger blandt meget andet på, at der er et stort potentiale i at bygge bro mellem skole og hverdagsliv. 

Det kan medvirke til elevernes oplevelse af, at naturfag er relevant i hverdagslivet og at det, de kommer med i bagagen fra familie- og fritidslivet har værdi i naturfagsundervisningen.

astra.dk/vidensressourcer/scope-projektet/

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.