Fransklærerforeningen

Blog

7 myter om begyndersprog

Dette indlæg handler om syv sejlivede myter om begyndersprog. Hvis du vil være med til at aflive dem, så læs med her.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

7 myter om begyndersprog

”Syv myter om begyndersprog” er titlen på en artikel skrevet af Mads Jakob Kirkebæk og Karen Lund i Sprogforum nummer 58 fra 2014. Dette nummer har bl.a. fokus på den tidlige sprogstart i folkeskoleregi i engelsk, fransk og tysk og kan downloades på sproghttps://unipress.dk/media/14561/9788771247787_sprogforum58.pdf

I deres artikel diskuterer forfatterne syv ’sejlivede myter om begyndersprog som vi vil diskutere, forsøge at mane i jorden eller i hvert fald gøre opmærksom på, så man som lærer kan forholde sig til dem som de er: myter!’

Franskbloggen

På Franskbloggen blogger på skift medlemmer af Fransk Fagudvalg i Sproglærerforeningen og folkeskolefraktionen af Fransklærerforeningen.

I dette indlæg gengiver jeg de syv myter i en pixi-version og vil opfordre alle til at (gen)læse myterne i artiklen samt anvende de praksisanbefalinger, som de to forfattere giver til god planlægning af sprogfagene som begyndersprog:

Myten om nødvendigheden af at mestre systemet (målsprogets grammatik) for at kunne tale sproget

Myten om begrænset plads på harddisken (sprog er integrerede i hinanden, påvirker hinanden og anvendes som ressourcer i læringsprocesserne)

Myten om den eneste ene (hver metode har sit fokus og sine fortrin, men også omkostninger og svage sider)

Myten om ‘det har vi prøvet før’ (negativ reaktion på forandring af undervisningspraksis)

5) Myten om ét folk og én undervisningsmetode (grundig information om andre undervisningsformer end den traditionelle i et socialiseringsperspektiv)

6) Myten om lette og svære sprog (sproglige hierarkier/sprogs popularitet og lærerintro til et nyt sprogfag)

7) Myten om den kompetenceløse elev og den værdiløse fortid (om lærerens tilgang til elevers resurser og kompetencer)

Blandt deres anbefalinger er denne central: ”Målet for undervisningen i begyndersprog bør (…) være at eleverne fra begyndelsen får opbygget et lille, velfungerende kommunikativt basissprog, som de kan bruge til autentiske formål og gradvist gøre mere komplekst og nuanceret” (side 13).

Også følgende sætning er væsentlig: ”Nyere forskning har (…) påvist at sprogene er integrerede i hinanden, og at sprogene uundgåeligt påvirker hinanden og anvendes som ressourcer i læringsprocesserne” (side 13).

Opsummering: Det handler om at udvikle en undervisningspraksis med fokus på alle dine elevers sproglige og kulturelle forkundskaber, færdigheder og viden i forhold til de temaer og emner, som giver mest mening for hele klassen/holdet. De emner, du og dit fagteam vælger at anvende, skal selvfølgelig tage afsæt i elevernes nære verden, men de skal samtidig åbne verden for dem” (Gregersen 2017:106)

Referencer:

Gregersen, A. S. (2017). ”Flersproget og flerkulturel didaktik, interkulturel undervisning og læring”.  I A. S. Gregersen (red.) Tidlig sprogstart i skolen. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Kirkebæk, M. og K. Lund ( 2014). Syv myter om begyndersprog. Sprogforum, 58: 12-18.