Fransklærerforeningen

Blog

Tingene hænger ikke sammen

Man bliver let forvirret når man følger de sidste ugers offentlige debat om fremmedsprog i det danske uddannelsessystem. Debatten er præget af meget alvorlig bekymring for udbredelsen af alle andre fremmedsprog end engelsk.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Pga. de besparelser som gymnasier og højere læreanstalter er blevet pålagt, er der udsigt til at man ikke tilbyder undervisning i fx fransk, spansk og tysk fordi efterspørgslen hos de unge ikke er så stor som i andre fag. Danmark vil på sigt blive et mere og mere sprogfattigt land hvilket vil få ødelæggende økonomiske og kulturelle konsekvenser.

En af dem der bekymrer sig kvalificeret er tidligere Venstreminister og nuværende prorektor på Københavns Universitet, Lykke Friis. Hun efterlyser i en kronik i Information d. 5. februar 2016 at de ansvarlige politikere tænker langsigtet. Læs kronikken på http://www.information.dk/560581.

Forvirringen opstår fordi et stort folketingsflertal for kun et par år siden vedtog en bred folkeskolereform hvor en af de væsentlige detaljer var at starten for alle fremmedsprog blev rykket frem, og at andet fremmedsprog tysk/fransk i praksis blev obligatorisk. Altså en ganske markant styrkelse af fremmedsprog i grundskolen. Netop derfor giver det ingen mening når man på de efterfølgende niveauer i uddannelsessystemet indskrænker udbuddet af bl.a. fransk og tysk. Der er intet perspektiv i at eleverne lærer fransk eller tysk i grudskolen hvis de ikke får mulighed for at gå videre med dem i ungdomsuddannelserne og senere på de højere læreanstalter.

Franskbloggen

På Franskbloggen blogger på skift medlemmer af Fransk Fagudvalg i Sproglærerforeningen og folkeskolefraktionen af Fransklærerforeningen.

Hovedproblemet er strukturelt. Det alvorligste er at fransk ikke er sidestillet 100 % med tysk i grundskolen. Tysk skal tilbydes, fransk kan tilbydes. Herudover gælder at centralt trufne beslutninger er ikke sikret lokalt fordi de konkrete beslutninger om holddannelse, fx fransk for fortsættere, træffes lokalt på det enkelte gymnasium.

Så altså, hvad er egentlig meningen med at styrke fremmedsprog i grundskolen når man samtidig svækker fremmedsprogene på de efterfølgende uddannelsesniveauer?