Fransklærerforeningen

Blog

Brobygning - når det virkelig slår bro

"Vi vil gerne møde eleverne", giver vores elever ofte udtryk for, når de har været til et brobygningsarrangement. Derfor var det godt tænkt, at gymnasieelever skulle undervise 9. klasseeleverne.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kort før jul blev 8. og 9. årgang inviteret til Lyngby Handelsgymnasium med fokus på sprogene kinesisk, spansk, tysk og fransk samt digital dannelse. En dag hvor eleverne blev undervist af gymnasieelever.

En af mine franskelever kom glad ud fra spansktimen og sagde begejstret, at nu var hun helt sikker på, at hun ville fortsætte med spansk efter 9. Det var helt klart en lettelse for hende, at få det bekræftet. Vi har desuden en del elever, der vælger kinesisk, når de fortsætter på en ungdomssuddannelse, så derfor er det ligeledes dejligt, at eleverne også kan få indblik i det sprog i et brobygningsarrangement.

Tyskeleverne oplevede, at det nok ikke var så "farligt" at fortsætte med tysk, som de havde tænkt, at det ville være. De fandt ud af, at de har et ret godt niveau.

Franskbloggen

På Franskbloggen blogger på skift medlemmer af Fransk Fagudvalg i Sproglærerforeningen og folkeskolefraktionen af Fransklærerforeningen.

Franskeleverne fik afprøvet samtalekunsten, da de først skulle præsentere sig for hinanden på fransk, og Hugo kom ud i en længere dialog med gymnasielæreren på fransk. Gymnasieeleverne havde også planlagt en sjov leg, hvor eleverne kom til at dyste mod hinanden (og bevæge sig), da de skulle vise, hvem der først kunne sige et ords betydning på den sorte tavle. Temaet var dyr, men det kan selvfølgelig være alle mulige andre nøgleord, der er brug for at træne på en sjov måde. Slutteligt skulle eleverne i grupper kombinere franske sms-forkortelser med tilsvarende hele sætninger.

Brobygning udvider elevernes horisont, og selv om de fx har valgt en anden uddannelse end den, de besøger, så er det - efter min mening - smart at vide, hvad der ellers er af muligheder samt kende stedet, hvor nogle af ens kammerater vælger at gå.

Det Nationale Center for Fremmedsprog støtter brobygning. Se fx nyttig info om centerets arbejde her https://ncff.dk/projekter/bevilgede-projekter/.

Under brobygningsprojekter på centerets hjemmeside er der bl.a. info om et brobygningsforløb i tysk og fransk bevilget til Kalundborg Gymnasium. Her står:

"Projekter har til formål at udvikle et brobygningsforløb med fokus på samarbejde mellem to forskellige elevgrupper. Ved at de to elevgrupper arbejder med de samme tekster og opgaver, kan eleverne få oplevelsen af, hvad fremmedsprogsundervisning kan føre til: De yngste kan se, hvor langt man kan nå ved et længere fremmedssprogforløb, og de ældste kan se, hvor langt de selv er kommet ift. grundskoleeleverne."

Forældreopbakningen til brobygning kunne jeg dog godt savne var højere. En del elever mødte ikke op, fordi de skønnede, at det var spild af tid, nu hvor de havde planlagt en anden uddannelse. Set i bakspejlet skulle arrangementet nok heller ikke have lagt lige efter eksamen i projektopgaven...

Ja, der er sindsygt mange opgaver, som vi skal løfte i folkeskolen (sjovt nok står mange af dem ikke på min aktivitetsplan), og brobygning er en af dem - og den er vigtig.