Fransklærerforeningen

Blog

"Du skal undervise, sådan som det passer bedst"

… sådan lød ordene blandt andet, da jeg var til seminar i Middelfart i november arrangeret af Undervisningsministeriet, KL og Danmarks Lærerforening.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Seminaret var organiseret til gavn for Undervisningsministeriets faglige skrivergrupper, der gerne ville have input til læseplanerne fra nogle af vi lærere, der til dagligt arbejder med fagene i folkeskolen. 

I fransk blev vi bl.a. enige om at få ordbogstræning frem i lyset igen, da brug af google translate er et problem ved terminsprøver og folkeskolens afgangsprøver. Derfor giver det mening at arbejde med ordbogstræning og naturligvis også med at give eleverne større tryghed i at skrive på fransk samt med at tydeliggøre for eleverne, at deres tekster ikke skal være perfekte, men bære præg af, at de er på vej med at lære. Hvis du har gode forslag til dette emne, så skriv gerne til mig. De gode ideer vil jeg samle til et skriv her på bloggen.

Derudover var der nogle ting, som slog mig, og som du måske forhåbentligt allerede ved, men nu gengiver jeg kort mine noter om det her:

Franskbloggen

På Franskbloggen blogger på skift medlemmer af Fransk Fagudvalg i Sproglærerforeningen og folkeskolefraktionen af Fransklærerforeningen.

I bladet Folkeskolen har du modtaget en folder ”Øget frihed i Fælles Mål”. Den er en del af det oplysningsarbejde, som DLF er på rundtur på skoler for at fortælle om: Den øgede frihed! Der er nemlig et kæmpe informationsarbejde at gøre med at fortælle, at lovændringen er sket.

Fællesmål:

Vi kommer fra læringsmålsundervisning, der skal puttes i graven.

Vi skal tilbage til det brede undervisningsbegreb:

Folkeskoleloven

Større frihed, frirum

Elevernes mestring, oplevelse og motivation

MÅL kan bruges, men ikke nødvendige, da der er andre kategorier

Vi har et råderum

Vi skal undervise sådan, som det passer bedst

Der skal være balance mellem Fællesmål og fagene.

Professionen har været OVERSTYRET, der er sket en AFPROFESSIONALISERING, der har gjort, at vi gør det forkerte pr. automatik i stedet for at reflektere.

Kompetencemålene er BINDENDE

Færdigheds- og vidensmål er VEJLEDENDE (frihed til at vælge hvordan og om man vil bruge dem)

Hvis man vælger ikke at bruge Fællesmål, bruger man noget andet:

Man kan fx arbejde med FORMÅL

Mads Peter Galtt, projektleder BPI, KL fortalte om læringsplatforme

Der har været et tids- og handlepres til ibrugtagning af platformene

Alle 98 kommuner har købt en, der er 5 forskellige

Minuddannelse.net: planlægning, gennemførsel, evaluering af elevernes læring og trivsel.

Elevplan. Integration til digitale læremidler.

Elevplan skal nytænkes

SUCCESSEN ift. elevplanen afhænger af TIDEN HERTIL FRA SKOLELEDEREN

AULA, ny version af intra, måske bliver der mulighed for grupper på tværs af landet og udlandet, men dette er op til kommunerne.

Ny platform EMU, der er 20 år gammel, får en ny brugergrænseflade: intuitiv, brugervenlig og letgenkendelig.

Der kommer i faget dansk eksemplariske forløb, didaktiske metoder, kompetencer…

Man går fra 13.000 forløb til 4.000 forløb på EMU.

Emu’en lukkes juli 2019.